Uměle vytvořený chřipkový virus je schopen vymýtit celé lidstvo

Antrax působí jako neškodná bakterie ve srovnání s nově uměle vytvořeným virem, jenž by mohl způsobit světovou nákazu a zabít miliony lidí. Jak vůbec mohl být takový výzkum povolen? Skupina vědců nedávno v rámci výzkumu provedla pět změn na viru H5N1 (známém jako ptačí chřipka) a učinila jej nakažlivějším a smrtelnějším. Tento výzkum učinil mezi vědci hotové pozdvižení, rozdělil je totiž do dvou skupin, z nichž jedna souhlasí se zveřejněním výsledků a druhá nikoliv. Virus H5N1 v již známé mutaci zatím zabil 500 lidí a není dostatečně nakažlivý na to, aby způsobil globální pandemii. Modifikovaná verze by však mohla během několika dnů vymazat lidstvo z povrchu Země. Tento výzkum měl původně více objasnit funkci H5N1, a proto také dostal celosvětový grant. Jeden z badatelů, virolog Ron Fouchier z holandského Erasmus Medical Centre, prováděl s upraveným virem experimenty na fretkách, jelikož mají podobnou dýchací soustavu jako lidé. Protokol výzkumu nyní projednává rada Spojených států (National Science Advisory Board for Biosecurity - NSABB), která sice nemá právo zakázat jeho publikaci, ale může požádat tisk, aby jej nezveřejnila. Předseda NSABB Paul Keim se k situaci vyjádřil takto: „Neznám žádný natolik zlověstný patogenní organismus, jako je tento. Antrax oproti němu působí naprosto neškodně. Nechceme dát zločincům návod, jak udělat z vražedného viru nástroj k zničení lidstva.“ Zdroj: DailyMail