Unikátní nález - město staré 200 000 let

Asi 150 mil západně od mosambického Maputa byly objeveny pozůstatky města o rozloze minimálně 1500 km2. Odborná veřejnost nevychází z údivu - město bylo totiž postaveno 160 000 až 200 000 let př. n. l. a z leteckých snímků je zřejmé, že jej obývala vysoce rozvinutá civilizace. V oblasti byly již dříve objeveny starověké zlaté doly, což svědčí o tom, že zde v dávných dobách žil vyspělý národ, který uměl dokonale zpracovávat zlato. Záhadou však zůstává, o jakou civilizaci mohlo jít vzhledem k tomu, že Homo sapiens se objevil zhruba před 120 000 lety. Zdroj: paranormal-news.ru