V Austrálii mají „šeptající zeď“

Když se v jižní Austrálii před více než 100 lety stavěla vodní nádrž Barrosa Reservoir, o akustických vlastnostech její přehradní hráze neměl nikdo ani tušení. Když někdo stojí na jednom jejím konci, slyší zřetelně hlas člověka na druhém konci vzdáleném 137 metrů. Zvuk se tady nese velmi zřetelně díky tzv. parabolickému efektu – půlkruhová přehradní stěna je tak hladká, že zvuky od ní postupně odrážejí a „doskáčou“ tak od jednoho jejího konce ke druhému. Na zajímavé akustické vlastnosti hráze se přišlo náhodou. Během výstavby v letech 1899 - 1903 místní lidé slyšeli hlasy dělníků na druhém konci hráze, kteří si stěžovali na svého šéfa. Hráz Barossa Reservoir u australského Williamstownu je dnes oblíbenou turistickou atrakcí.