V Británii objevili tajemné město

Nepodceňujme staré příběhy. Ten následující se tak trochu podobá tomu o ztracené Tróji, kterou objevil v 19. století Heinrich Schliemann. Německý badatel se držel jen slavného Homérova eposu. Jeho současní britští následovníci zase poslechli návod ukrytý v místních pověstech. Konkrétně v té, která se v severní Anglii vypráví už několik století. Je o ztraceném římském městě i jeho slavném amfiteátru. Teprve ale letošní léto udělalo z bájí realitu. Na severovýchod od města Yorku, v lokalitě Studforth Hill ležící poblíž vesnice Aldoborough, objevil archeologický tým velmi dobře zachované pozůstatky onoho divadla, které bylo ukryto pod idylickými pastvinami, jež Aldoborough obklopují. Jak se vyjádřila jedna z archeoložek: „Měli jsem celou tu krásu přímo pod nosem“. A zavzpomínala také na to, jak do zdejšího kraje jezdila k prarodičům a na pahorku, pod nímž se amfiteátr nacházel, se scházela s kamarády z okolí. Tehdy vůbec netušila, kde se odehrávají jejich teenagerovská setkání. I když jsou z divadelního areálu dnes už jen trosky, archeologové věří, že se jim podaří odkrýt tak atraktivní pozůstatky jako u dalšího římského amfiteátru na území Velké Británie, poblíž St. Albans ve východoanglickém Hertfordshiru, které jsou velkým lákadlem pro turisty a milovníky historie. Navíc vědci věří, že někde velmi blízko Studforth Hillu brzy objeví i pozůstatky stadionu. A pak už bude jenom krok odhalit víc z historie římské městské aglomerace, která se nachází zřejmě i na území současné vesnice. Ve starých pramenech byla známa pod jménem Brigantes. Ozvěnu tohoto latinského názvu nacházejí lingvisté i v názvu Aldoborough.

Zdroj: DailyMail