V Izraeli našli „robertek“ z doby kamenné

Izraelští archeologové, kteří dělají vykopávky v oblasti Západní Galileje, objevili pozůstatky pravěkého osídlení starého asi 9 tisíc let. Šlo o poměrně velké sídlo a dochovaly se zde základy budov, podlahy i omítnuté stěny. V jedné z vrstev pak nalezli nejrůznější předměty: sekery, nože a také kamenné mužské přirození. Vedoucí výzkumného týmu Yitzhak Paz předpokládá, že podobné artefakty fungovaly jako kultovní sexuální symboly. Podle něj se mohly využívat při rituálních obřadech, které měly vést ke zvýšení úrodnosti zemědělské půdy. Tvar předmětu nalezeného v Izraeli je velice charakteristický z fotky na IAA.

Objevily se ale i další hypotézy, k čemu mohl falus sloužit. Podle některých názorů šlo o „robertka“. Podobné artefakty, kterým se říká „ancient dildo“, se už ve světě našly, například na mezolitickém nalezišti ve švédské Motale. Velikost „švédského“ mužského přirození, který je zhotoven z kosti, je srovnatelná s izraelským nálezem: na délku měří 11 cm a v průměru 2 cm. Švédský falus. O jeho účelu se také vedou spory a foto najdete na livescience.com.

Izraelský i švédský nález by ale mohl zajímat i antropology. Pokud opravdu sloužily stejnému účelu jako jejich dnešní silikonové obdoby, dá se z nich vyčíst leccos o poměrně skromné „výbavě“ pravěkých mužů i stejně skromných fyziologických dispozicích pravěkých žen. Kamenný mužský úd z Německa je mnohem starší a výrazně delší než předchozí dva nálezy zdokumentované na livescience.com v době nálezu.

Z velikosti takzvaných „robertků“ je také zřejmé, že anatomie našich předků se během tisíciletí výrazně měnila. Existuje totiž ještě starší kamenný mužský pohlavní orgán, který byl nalezen v roce 2004 v Německu. Stáří tohoto falického symbolu odhadují archeologové na 28 tisíc let. Je ale mnohem větší než švédský a izraelský nález - na délku měří něco přes 19 cm a v průměru má 3 cm.

Zdroj: kp.ru