Vědci v šoku - objevili částice rychlejší než světlo!

Dosavadní fyzikální poznatky se otřásly v základech. Vědci ze švýcarského CERNu objevili částice menší než atom, které se pohybují rychleji než světlo. Pokud se tento převratný objev potvrdí, přepíšou se celé fyzikální dějiny. Vědci vyslali experimentálním tunelem svazek neutrin do 732 km vzdálené laboratoře v italském Gran Sassu. A zažili doslova šok. Podle Einsteinovy teorie relativity, kterou uznávají vědci na celém světě, by totiž nic nemělo být rychlejší než světlo. Avšak neutrina tuto rychlost (299 792 km/s) překonala – dosáhla rychlosti 300 006 km/s. Experimenty probíhaly tři roky a neutrina byla vyslána celkem 15 000x, přičemž pokaždé byla o 60 nanosekund rychlejší než světlo.  Chyba v měření připouští rozdíl 10 nanosekund. "Pokoušeli jsme se pro to najít jakékoli možné vysvětlení," řekl spoluautor pokusu Antonio Ereditato. "Chtěli jsme najít chybu, jakoukoli banální chybičku, nebo i velmi komplikovanou chybu, případně nějakou záludnost, která by to vysvětlila. Ale nic jsme nenašli," dodal. Naměřené hodnoty vědce natolik překvapily, že požádali své kolegy, aby měření nezávisle na nich ověřili. Pokud se výsledky potvrdí, mohou tím být podle francouzského fyzika Pierra Binetruye částečně postaveny na hlavu všechny velké teorie současné fyziky, včetně té Einsteinovy a také relativní kvantové teorie.