Vědci znají barvu smrti

Britským vědcům z Wellcome Trust and the Biotechnology and Biological Sciences se podařilo doslova pohlédnout do tváře smrti. Zjistili, že když organismus umírá, jeho buňkami se šíří modrá záře. „Definovali jsme chemické cesty sebezničení, které jsou patrné jako modré světlo,“ řekl jeden z autorů výzkumu David James. „Pokud tomuto světlu zabráníme v šíření, můžeme tak oddálit smrt.“ Vědci sledovali procesy umírání u červů, ale podle nich jsou shodné s těmi, ke kterým dochází v lidském organismu. Tento poznatek by mohl přispět k prodloužení lidského života. Experiment také zpochybnil tvrzení, že ke stárnutí dochází v důsledku hromadění molekulárního poškození. Vědci se teď chtějí zaměřit na biologické procesy, které probíhají při stárnutí a umírání, aby je dokázali zpomalit. Zdroj: DailyMail