Z odtajněných archivů NASA – astronauty sledovala mimozemská loď

Lidi, kteří se dostali do kontaktu s UFO, obvykle nikdo nebere vážně. Ovšem výpovědi astronautů jsou přece jen z „jiného soudku“: Americký Národní úřad pro letectví a vesmír NASA před časem odtajnil svědectví astronautů Johna Younga a Roberta Crippena. K události, jejímiž byli svědky, došlo během prvního startu raketoplánu Columbia 12. 4. 1981. Co se tehdy stalo? Ještě před startem se palubní přístroje začaly chovat podivně. Snímač tlaku umístěný uvnitř raketoplánu ukazoval mimořádně vysoké hodnoty. Technici několikrát prověřovali přístroje, ale žádnou závadu nezjistili. Postupně se objevovaly další anomálie – ve chvíli startu se v řídicím středisku začal ozývat vysokofrekvenční signál, svědčící o tom, že nad místem vzletu je jakési pole, které brání správnému fungování komunikačního zařízení. Přerušilo se tak spojení s posádkou, jenže start už začal. Pilot Robert Crippen uvedl, že během 12. až 48. sekundy startu slyšel ve sluchátkách nějakou nesrozumitelnou řeč. Měl dojem, že jde o rozhovor dvou lidí a že start Columbie zřejmě sleduje sovětská rozvědka. Nicméně to, co slyšel ve sluchátkách, podle něj rozhodně nebyla ruština. Vysílání se najednou přerušilo a oba astronauté spatřili, že souběžně s jejich raketoplánem letí jakési podlouhlé těleso cigaretového tvaru. Podle jejich svědectví se objekt na Columbii doslova lepil. V ten moment Youngovi došlo, že jde o mimozemský artefakt a že kdosi z vesmíru projevil zájem o vůbec první start raketoplánu. Po nějakém čase záhadné plavidlo zmizelo a let pokračoval ve standardním režimu – podařilo se navázat spojení se Zemí a přístroje začaly pracovat, jak měly. Zdroj: Tainy.net