Záhada ztracených anglických osadníků aneb Kdo byli „bílí“ indiáni?

Dějiny Spojených států amerických obsahují mnohem zajímavější kapitoly, než jsou westernové bojůvky mezi kovboji a indiány. Už na jejich počátku stojí jedna záhada, kterou se dodnes nepodařilo rozluštit. I když teď, díky nejnovější technice, jsme možná docela blízko… Ve většině učebnic dějepisu se dočtete, že první anglickou kolonií na území dnešních USA byl Jamestown, založený roku 1606. Ale ve skutečnosti by tam mělo být napsáno Roanoke a datum 1586. Jenže po téhle kapitole amerických a vlastně i britských dějin nic moc nezůstalo. Jen pár jmen a písemných svědectví. Samotná osada i její obyvatelé se ztratili jako pára nad hrncem. Otcem zakladatelem bychom v případě Roanoke mohli nazvat slavného anglického vojáka, cestovatele, básníka a taky tak trochu korzára sira Waltera Raleighe. Byl velkým miláčkem královského dvora i samotné královny Alžběty I. a jeho zámořské výpravy se ve své době těšily obrovské popularitě a dostávalo se jim podpory na nejvyšších místech. Právě Walter se svou posádkou objevil v roce 1584 na první pohled příjemný ostrov Roanoke u pobřeží zvaného Outer Banks na pomezí dnešních států Virginie a Severní Karolína. Zdejší krajina se zdála víc než vhodná k obdělávání, a tak zde Angličané založili osadu. Tedy pokoušeli se o to asi natřikrát, protože to, co vypadalo jako ráj na zemi, byla ve skutečnosti divočina obývaná indiány, kteří se tvářili jako kamarádi jenom chvilku. Proto se nelze divit, že většina z prvních osadníků po nějakém čase, pokud vůbec přežila, zatoužila po návratu do rodné Anglie. A to včetně guvernéra Johna Whitea, který slíbil zajistit těm, kteří zůstali, v domovině další materiální podporu. O tu se poctivě pokoušel, ale došlo na ni kvůli různým dvorským intrikám až v roce 1590. Když ale v tomto roce anglická flotila dorazila do Virginie, našla osadu v troskách a po krajanech ani památky. V dalších letech bylo vypraveno ještě několik záchranných expedic, nicméně ty už nebyly schopny ani přistát na správném místě. Všichni si mysleli, že bělochy zlikvidovali indiány, což ostatně potvrdil v roce 1608 i náčelník kmene Powhatanů. Jenže uplynulo století a v roce 1701 popsal jistý John Lawson své setkání se skupinkou „světlých“ indiánů, na které narazil na ostrově Croatoan. Další překvapením pro něj bylo, že mluvili trochu anglicky a sami mu tvrdili, že jejich předky byli bílí lidé. Je tedy docela pravděpodobné, že části osadníků se podařilo před „zlými“ rudochy utéci a najít nějaké „hodnější“, s kterými splynuli. [caption id="attachment_16084" align="alignnone" width="630"]Všichni si mysleli, že bělochy zlikvidovali indiány, což ostatně potvrdil v roce 1608 i náčelník kmene Powhatanů. Jenže uplynulo století a v roce 1701 popsal jistý John Lawson své setkání se skupinkou „světlých“ indiánů, na které narazil na ostrově Croatoan. Všichni si mysleli, že bělochy zlikvidovali indiány, což ostatně potvrdil v roce 1608 i náčelník kmene Powhatanů. Jenže uplynulo století a v roce 1701 popsal jistý John Lawson své setkání se skupinkou „světlých“ indiánů, na které narazil na ostrově Croatoan.[/caption] Ovšem na otázku, kde ležela ona první kolonie, stále neexistovala odpověď. Nedávno se dostala historikům do rukou dobová mapa Virginie (a dnešního státu Severní Karolína), kterou podrobili magnetometrickému zkoumání a dočkali se velkého překvapení. Objevili tam neviditelným inkoustem naznačenou neznámou lokalitu. Pro pořádek dodejme, že na této mapě byla jakási osada Roanoke vyznačena i viditelně, ale na zcela nepochopitelném místě, které neodpovídalo tomu, co se o ní dozvídáme v dobových pramenech. Kdežto ono „zašifrované“ místo na staré mapě leží přesně tam, kde se asi Roanoke nacházela. Takže co nevidět se sem chystá expedice, která chce s pomocí nejmodernějších metod i satelitní techniky začít hledat ztracenou osadu a definitivně tak přepsat dějiny novodobého osidlování USA. Ty by se pak mohly opravdu začít datovat rokem 1586… Zdroj: DailyMail