Zkázonosná planeta Nibiru existuje

Dokumentární film "Apokalypsa dneška" vyrazí divákům dech. Astronomové Daniel Whitmore a John Matese z University of Louisiana v Lafayette v něm prezentují senzační objev. V naší sluneční soustavě byla prý skutečně objevena další planeta - tajemná Nibiru neboli Planeta X. Oba astronomové vycházejí z dat pořízených infračerveným teleskopem WISE. Ten ve vesmíru hledá objekty, které jsou pro běžné teleskopy neviditelné, protože ve větší části elektromagnetického spektra vydávají jen minimum záření.  Senzory WISE, jež jsou citlivé na čtyři vlnové délky, objevily v prosinci 2010 obří rudou planetu ležící na hranici naší sluneční soustavy. Na tento objev čekali Whitmore s Matesem téměř 12 let. Už v roce 1999 publikovali hypotézu, že za oběžnou dráhou Pluta musí existovat mimořádně velké těleso, stejné nebo dokonce větší než Jupiter. Důkaz tedy získali s tím, že k veřejnému představení dojde v březnu 2012. Půjde o převratnou událost, která může radikálně změnit naše současné představy o historii naší planety i o zrodu lidské civilizace. Planetu X není možné spatřit běžnými teleskopy, protože je příliš daleko a její teplota je příliš nízká. Nicméně v infračerveném spektru je viditelná. Není prý vyloučeno, že pod jejím povrchem dochází k jaderným procesům, které vyrábějí teplo. Podle obou vědců se nově objevená planeta v lecčems podobá Jupiteru - stejně jako v jeho případě jde o plynný gigant. Velikostí se zřejmě příliš neliší, je ale asi 500x hmotnější než Jupiter. Planeta X obíhá v Oortově oblaku, které je zatím jednou z nejméně prozkoumaných oblastí naší galaxie. Vzdálenost planety od Země je 25 000 x větší než vzdálenost Země od Slunce. Oortův oblak je zdrojem kometárních jader, z nichž některá vlivem vzájemného gravitačního působení, díky gravitaci okolních hvězd nebo i vzájemnými srážkami změnily svou dráhu směrem k Slunci. Podle astrofyziků může ale dráhu komet měnit i nějaké velké těleso, které se v oblaku ukrývá. Na důkaz stále čekali - teď je podle Whitmora a Matese na světě.  Je prý možné, že nově objevená Planeta X jednou změní pohyb nebeských těles v blízkosti oběžné dráhy Země nebo k nám pošle nebezpečný asteroid či planetku, což by způsobilo katastrofu globálního rozměru. Zdroj: tainy.net