Známe tvář pravěké Angličanky. Byla to Afričanka

Nenechme se mýlit: globalizace není "vynálezem" současnosti. Své o ní věděli už obyvatelé Římské říše, která zahrnovala prakticky celý tehdy známý svět. Důkazy k této teorii poskytuje moderní archeologie, nejnověji v případě doposud záhadné "Dámy z Beachy Head". Její kosterní pozůstatky byly nalezeny už v roce 1953 v lokalitě Bechy Head, která se nachází v jednom z nejkrásnějších koutů Anglie, u pobřeží východního Essexu. Ale až současná věda našla prostor k podrobnějšímu výzkumu tohoto nálezu včetně rekonstrukce toho, jak dotyčná vypadala. Díky počítačovým kouzlům tak můžeme pohlédnout do tváře ženě, která žila v Anglii někdy kolem roku 245 n. l. Hned na první pohled je jasné, že její vzhled je značně exotický: je typickou představitelkou lidí pocházejících ze subsaharské Afriky. Tato oblast nebyla sice součástí Římské říše, ale ta s ní byla v čilém kontaktu. Dáma z Beachy Head byla asi třicetiletá, její kostra nejevila známky žádné vážné choroby ani těžké práce a byla dobře živená. Podle všeho jedla věci běžné v mírném zeměpisném pásmu a z toho antropologové usuzují, že v Anglii žila dlouhodobě. Možná se tu dokonce narodila. Bohužel její ostatky nebyly nalezeny přímo na pohřebišti, což by pomohlo lépe poznat její společenské postavení. Takhle se můžeme jen dohadovat, zda se jednalo o manželku či milenku některého z římských úředníků nebo velitelů, případně o členku kupecké komunity. Právě kupci z Afriky se v Anglii velmi často v pozdním starověku rádi usazovali a obchodovali tady s exotickým zbožím. Zdroj: DailyMail

Publikováno: 05. 02. 2014

Kategorie: Objevy

Autor: josefina.hahnova

Tagy: Beachy Head | Beachy Head Lady | Dáma z Beachy head | East Sussex | Římská říše