Anglické křídové postavy – pravěké telegramy do nebes?

Některé z nich jsou po Stonehenge nejznámějšími pravěkými památkami v Anglii. A ty nejstarší z nich jsou i jednou z největších záhad evropského pravěku vůbec. Řeč je o křídových obrazcích, kterých najdeme v jižní Anglii víc než dost. Řada z nich se nachází ve Wiltshireu, který je proslulý nejslavnějšími kruhy v obilí. Mnohé z nich se objevují právě v polích v okolí křídových obrazců. Ty jsou vyryty do křídového podloží, a kde bylo využito jiné podloží, jsou křídou vysypány. Asi nejznámější křídovou postavou je kůň z Uffingtonu. Toto místo už patří do Oxfrodshireu, ale i tady je zaznamenán častý výskyt kruhů v obilí. Uffingtonský kůň je starý asi 3000 let a 110 metrů dlouhý. Nejlépe je viditelný z ptačí perspektivy, proto se okamžitě nabízí paralela se známými obrazci na peruánské planině Nazca. Možná se nejedná o koně, ale o draka a jistota nepanuje ani v tom, k čemu tento obrazec sloužil. Třeba se skutečně jednalo o vzkaz pro vzdálené bohy nebo pro návštěvníky ze vzdálených planet. [caption id="attachment_9225" align="alignright" width="280" caption="Asi nejznámější křídovou postavou je kůň z Uffingtonu."][/caption] Křídových koní najdeme v Anglii více, ne všichni však mají svůj původ v pravěku. Z předřímských dob by snad měl být i koník, který je k vidění nedaleko městečka Marlborough. Ale v již zmiňovaném hrabství Wiltshire je mnoho do křídy vytesaných koní mladšího původu. U Bratton Camp se nachází jeden, který nejspíš vznikl ke konci 9. století na počest porážky dobyvačných Dánů, kterou jim uštědřili místní Anglosasové. Další obrazce jsou mnohem mladší. Někdy z 19. století, jindy dokonce ze století dvacátého. Některé už dávno zarostly travou, ale při výjimečně suchém počasí jsou viditelné i v travnatém porostu: takový je třeba „ztracený“ kůň u Pemsey. A poblíž výletního letoviska Folkestone je vyryto vlastně takové „hříbě“, protože vzniklo teprve v roce 2003. U těchto novějších obrazců už nikdo nehledá žádné obzvlášť tajemné významy. Vznikaly nejspíš proto, že si místní lidé chtěli vyzkoušet, jak takové netradiční výtvarné dílo vzniká. A ten folkestoneský byl zamýšlen jako pozdrav novému tisíciletí. Další početnou skupinu křídových obrazců tvoří lidské, ponejvíce mužské postavy. V Dorsetu u Cerne Abbas natrefíte na ten nejznámější z této skupiny. Jedná se o 60metrovou postavu, které se také říká Obr z Cerne Abbas. Podle jedné teorie vznikla už v pravěku jako připomínka boje se skutečným obrem, podle jiné se jedná o zpodobnění nejvyššího keltského boha Dagda. Mohl sloužit také jako jednoduchá astronomická pomůcka, protože osa dorsetského obra ukazuje na místo, kde vychází Slunce 1. května, tedy v den, kdy Keltové slaví svátek beltine. Přestože jsou obrazce dobře zmapované a prozkoumané, u těch pravěkých se už nejspíš nikdy nezjistí, proč vlastně vůbec vznikly. Někteří z návštěvníků tvrdí, že z nich cítí vyzařovat podivnou energii, pro jiné jsou jen zajímavou turistickou atrakcí.