Někdo tam musí být aneb Záhada světelných jevů na Měsíci

Astronomové zaznamenali na povrchu našeho souputníka řadu zajímavých jevů, pro které zatím nenašli vysvětlení. Americká vesmírná agentura NASA už v r. 1968 zveřejnila katalog měsíčních anomálií, ve kterém shromáždila zhruba 600 podivných úkazů pozorovaných za posledních 400 let.

Toho, že se na Měsíci děje něco zvláštního, si totiž všimli už astronomové, kteří k němu namířili první primitivní dalekohledy. I oni zaregistrovali záhadné světelné jevy. Už francouzský badatel Jacques-Eugène d'Allonville de Louville, který žil na přelomu 17. a 18. století, napsal: „Třetího května 1716 jsem sledoval zatmění Měsíce a kolem půl desáté večer jsem u jeho západního okraje pozoroval opakované výbuchy světelných paprsků. Vypadalo to, jako by někdo zapálil prachové stopy, s jejichž pomocí se odpalují pomalé miny. Tyto záblesky trvaly vždy velmi krátkou dobu a objevovaly se na různých místech, vždy ale ze strany stínu Země.” Podivné světelné záblesky s Louvillem tehdy sledoval i významný anglický astronom Edmund Halley.

Shluky světel byly pozorovány i v 19. století v Moři neklidu a v r. 1821 svítilo mimořádně jasné světlo v kráteru Aristarchus. Profesor Mnichovské univerzity Franz von Grütuizen pozoroval v r. 1824 v kráteru Messala světelný zdroj, který zářil dokonce celou půl hodinu.

Měsíc
Něco se na měsíci děje a vědci si s tím neví rady.

Světla na Měsíci spatřili o mnoho let později i další vědci - například britský astronom H. P. Wilkins  popsal 30. března 1950 svítící objekt, který přelétal přes měsíční povrch. Byl oválného tvaru a silně zářil. O stejném objektu informoval o sedm týdnů později i jeho americký kolega James Bartlett. Světla na našem souputníkovi vídají i současní astronomové, kteří pořídili i jejich snímky, které jsou také použity ve krátkém videu od Science Channel.

https://www.youtube.com/watch?v=udOG62bt5xc

Je tu ale velký problém - Měsíc je neobydlený, takže o jaká světla by mohlo jít? Pokud jde o nějaký přirozený  fenomén, má stejný původ jako pozemská »Martha ghost lights« nebo Hessdalenská světla? Jejich podstatu ale současná věda zatím nezná. Jenže pokud jde o světla umělého původu, kdo si na Měsíci pravidelně rozsvěcuje a zhasíná? A proč jsme ho tam ještě nenašli?

Publikováno: 21. 03. 2020

Kategorie: Podivné úkazy

Autor: josefina.hahnova

Tagy: doporučujeme | měsíc | světelné jevy | světla