Brána bohů – vstup do paralelního světa?

Brána, kterou je údajně možné vstoupit do jiné dimenze, existuje v Peru. Objevena byla teprve v roce 1996 a všichni zainteresovaní se shodují v tom, že jde o výjimečné dílo. Smí se k ní pouze se zvláštním povolením od peruánské vlády. Brána bohů leží 35 km od peruánského města Puno. Jde o 2 m vysoký a 7 m široký otvor vytesaný do skály. V jeho středu je další kulatý otvor, který slouží jako "klíčová dírka". Podle místních lidí bránu vybudovali Inkové. V dávných dobách ji používali nejvýznamnější inčtí hodnostáři, kteří se jejím prostřednictvím vydávali na „Cestu bohů“ do lepších světů. Mnozí z nich se nikdy nevrátili, ale někteří ano - a ti byli poté nadáni znalostmi, které běžným smrtelníkům nebyly dostupné. Záhadologové, kteří místo zkoumali pomocí nejmodernějších přístrojů, tvrdí, že Brána bohů stojí v anomální zóně a že ve skutečnosti slouží jako vchod do paralelních světů. Na samotné bráně se údajně občas zobrazí tvář starého muže. Nad okolními skalami jsou prý často k vidění ohnivé disky a shluky plazmy. Tyto objekty ale nejsou součástí naší reality – podle záhadologů patří jednoznačně do jiných světů. Zdroj: oko-planet

Publikováno: 12. 03. 2012

Kategorie: Záhady | Konspirace

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: Brána bohů | Cesta bohů | Inkové | město Puno | Peru | vstup do paralelního světa