Brasil – tajemný ostrov plný zlata

Kdesi za západními břehy Irska se jednou za sedm let vynoří z Atlantiku ostrov, který je obdobou slavné Atlantidy. I na něm žijí šťastní obyvatelé, kteří netrpí nedostatkem a vládnou dovednostmi, o kterých se nezdá ani nám, lidem 21. století. Tajemný ostrov Brasil, o němž se dočtete také jako o Hy-Brasilu nebo Braziru, je dokonce zaznamenán na řadě středověkých a renesančních map. Na nich má téměř vždy podobu kruhu, na němž jsou vyznačeny viditelné kanály nebo příkopy. A v irských pohádkách a pověstech na něj běžně odplouvají hrdinové těchto příběhů a prožívají zde svá dobrodružství. Existuje ale doopravdy? Středověcí vědci o jeho existenci rozhodně nepochybovali. Jejich víru podporovaly ostatně výpovědi očitých svědků, kteří popisovali zážitky, jak se jim v den, kdy byla takřka bezmračná obloha a jasný obzor, zjevila v Atlantském oceánu pevnina, ke které se dalo doplout. Ti, kteří údajně Brasil navštívili, tvrdili, že jeho velice přátelští obyvatelé jim vysvětlovali, že oni sami se rozhodnou, zda ostatnímu světu svůj ostrov ukážou nebo ne. Tak třeba roku 1674 doplul na Brasil kapitán John Nisbet z irského města Killybegs. Jeho lodi hrozilo ztroskotání a zachránilo ji přistání u neznámého pobřeží. Posádka strávila na Brasilu celý den a v pořádku se vrátila k irským břehům. Na památku dostali všichni členové od svých hostitelů zásobu zlata a stříbra. Nelze se tedy divit, že o návštěvu bohaté tajemné říše byl stále větší zájem. Málokdo ovšem uspěl. Poslední písemné svědectví o Brasilu máme z roku 1872, kdy spisovatel T. J. Westropp s několika svými přáteli sledoval, jak se ostrov vynořuje z moře a pak po několika hodinách opět mizí. V místech, kde se ostrov podle starých map nachází, bádalo už několik archeologických expedic. A k překvapení všech nevěřících Tomášů, kteří tvrdí, že Brasil je výmysl nebo obdoba bájného Avalonu, našli na mořském dně stopy toho, že se zde skutečně mohla nacházet nějaká pevnina.

Publikováno: 10. 05. 2012

Kategorie: Konspirace

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: Brasil | Brazir | Hy-Brasil | Irsko | John Nisbet | ostrov | T. J. Westropp | tajemný ostrov