Brežněva prý zabil "mimozemský artefakt"

V roce 1975 byla v Berezovce (dnešní Ukrajina) nalezena při výkopových pracích zvláštní skleněná koule. Dělníci na ni narazili v osmimetrové hloubce a odevzdali ji v místním muzeu. Zajímavého objektu si tady všiml odborník z moskevského Institutu fyziky země a převezl ji k prozkoumání do hlavního města. Vědci se nejdřív domnívali, že uvnitř skleněné koule je jakási antihmota. Obávali se, že když naruší její skleněný obal, mohlo by dojít k explozi. Později se objevil také názor, že jde o těleso mimozemského původu. Přizvaní ufologové usuzovali, že jde nejspíš o palivový článek z mimozemské lodi, která na místě kdysi havarovala. Uběhlo několik let a koule se nakonec dostala do rukou parapsychologů, kteří tvrdili, že vydává energii a působí na všechny živé organismy. Někteří byli přesvědčeni, že jde o "biologický generátor", s jehož pomocí bude naopak možné léčit nejrůznější neduhy. [pullquote_right]V přísně zabezpečených prostorách pak geologové vyloučili všechny předchozí hypotézy a uvedli, že skleněná koule je stará přibližně 150 let a je umělého původu.[/pullquote_right] Jenže v Moskvě se mezitím začala šířit šuškanda, že koule může zlikvidovat všechno živé. V roce 1981 se  chystal 26. sjezd Komunistické strany, tajní stáli prakticky na každém rohu, a tak se informace o záhadném "mimozemském" artefaktu dostaly i k nejužšímu stranickému vedení. KGB proto nařídila okamžité odvezení objektu k odbornému prozkoumání. V přísně zabezpečených prostorách pak geologové vyloučili všechny předchozí hypotézy a uvedli, že skleněná koule je stará přibližně 150 let a je umělého původu. Materiál, ze kterého byla zhotovena, připomínal strukturou obyčejnou lahev ze zeleného skla - jenže na rozdíl od skla v něm chyběl sodík a naopak tu výrazně převažovalo stroncium. Vědci na vlastní riziko kouli rozbili a jednu část předali ukrajinské etnografce Faině Petrjakovové. Ta zjistila, že koule sloužila původně ryze pozemským potřebám - na Ukrajině se v 17. až 19. století s její pomocí uhlazovaly látky. Pomůcce se říkalo "gallo" a vyráběla se v malých skleněných manufakturách. Odborníci se s vysvětlením spokojili, ale komunistická elita nikoli. V době, kdy se artefakt zkoumal, tehdejší komunistický vůdce Leonid Iljič Brežněv onemocněl. Jeho stav se postupně zhoršoval, až v listopadu 1982 nečekaně zemřel. A hned se objevily spekulace, že za jeho záhadným onemocněním stála ve skutečnosti skleněná koule z Berezovky.  Komunističtí pohlaváři totiž vysvětlení etnografky Petrjakovové nevěřili a v šíření mýtu, že šlo ve skutečnosti o "mimozemský artefakt", je podporovala i KGB. Rozhodně bylo jednodušší svést Brežněvovu smrt na jakýsi záhadný kosmický vliv než na to, že nejvyšší stranický představitel je stejně smrtelný jako běžná populace.