Britové přepisují římskou historii

Hadriánův val je chloubou Velké Británie. Jmenuje se po císaři Hadriánovi a vznikl v roce 122 n. l. jako severní hranice Římské říše. Dnes je coby největší antická stavba v severní Evropě zařazen na seznam památek UNESCO a jezdí k němu davy turistů. Ti už ovšem málokdy vědí o jeho jenom o pár let mladším „bratříčkovi“, Antoninovu valu. Najdeme ho ještě severněji než Hadrianův, prakticky v srdci Skotska. Je připomínkou toho, jak končí megalomanské touhy. V roce 142 n. l. ho začal budovat císař Antoninus Pius v naději, že tím stanovuje budoucí hranici říše, toužící po expanzi. Jenže vloudila se chybička a Keltové už Římany dál nepustili. Ovšem teď archeologové objevili val další. A zdá se, že ten je mnohem zajímavější než ty dva předešlé. Protíná Skotsko ještě severněji než Antoninův val a je ze tří podobných staveb v Británii nejdelší: měří 193 kilometrů (zatímco Hadriánův 117 km a Antoninův 60 km). A je také nejstarší, vznikl někdy kolem roku 70 n. l. I on měl zřejmě obrannou funkci. Nicméně nejspíš nebyl valem hraničním, protože do těchto severních oblastí Skotska se Římané sice dostali, ale jejich vztahy s místními byly, alespoň zpočátku, docela přátelské a postavené na vzájemném obchodování. O dobývání území ovládaných divokými keltskými kmeny nemohlo být tehdy ani řeči... Zdroj: DailyMail