Bulharsko zažívá upíří horečku

Archeologovi Nikolaji Ovčarovovi říkají bulharský Indiana Jones. Právem, protože osud mu přihrává do cesty jeden unikátní nález za druhým. Například nedávno jeho tým vykopal ojedinělý hrob muže, kterému se okamžitě dostalo označení „upír ze Sozopolu", a díky tomu se stal takřka okamžitě velkou mediální hvězdou. Kostra „upíra“ pochází z přelomu 13. a 14. století. Jednalo se o jedince ve věku kolem 40 let a zřejmě šlo o nějakého šlechtice nebo klerika. Podle vyjádření předních historiků byli ve středověkém Bulharsku za upíry často označováni právě příslušníci středních vyšších vrstev a téměř bez výjimky se vždy jednalo o muže. Přestože jsou známy poměrně četné bulharské středověké prameny, které se o vampýrismu zmiňují, sozopolský hrob je teprve druhým, v němž byl „pravý“ upír nalezen. Zemřel v době, kdy Evropou obcházela hrozba morových epidemií. Při nich se často objevovaly „podezřelé“ mrtvoly, protože v hromadných hrobech docházelo k bujení hnilobných plynů, které mohly doslova hýbat mrtvolami a vznikal tak jakýsi „zombie efekt“. Nicméně upír ze Sozopolu byl pohřben ve vlastním hrobě a v současnících musel vyvolávat skutečnou hrůzu, protože byl surově probodnut kovovou radlicí od pluhu - to jako pojistka proti návratu do světa živých. Zdroj: DailyMail