Byl Tutanchamon synem Nefertiti?

Tutanchamon a Nefertiti - snad dvě nejznámější postavy starověkých egyptských dějin. Jaký byl ale jejich vzájemný příbuzenský vztah? Na tuto otázku už dlouho hledá věda odpověď. Poslední výzkumy DNA slibují překvapivé rozuzlení této malé historické záhady. Francouzský archeolog Marc Gabolde je přesvědčen, že Nefertiti byla Tutanchamonovou matkou. Ukazují na to společné znaky jejich DNA. Nicméně jak známo, mezi egyptskými faraony byla běžná incestní manželství, protože faraon si bral za manželky svoje dcery, sestry i další příbuzné. Tak tomu bylo i v případě Achnatona a Nefertiti. A z tohoto svazku se měl narodit i Tutanchamon. Ten sice s historického pohledu nepatří k nejvýznamnějším egyptským vládcům (zemřel mladý, dokonce byl možná otráven, a vládl od dětství jen deset let). Jenže díky nečekanému nálezu své neporušené, a tudíž nevykradené hrobky, se stal velmi známým. K této proslulosti přispělo i prokletí jeho hrobky, které stihlo jejího objevitele Howarda Cartera i další lidi, kteří se na objevu podíleli. Za Tutanchamonovu matku byla původně považována Kija, jedna z Achnatonových manželek. Nedávné výzkumy DNA ale tuto verzi zcela zavrhly a za jeho matku je stále oficiálně považována Satamon, Achnatonova sestra. Jenže Gabolde pracuje s nejnovějšími výsledky DNA expertíz a je přesvědčen, že i Satamon můžeme této role „zbavit". I když to zatím vypadalo, že Nefertiti dala svému manželovi a bratranci jen několik dcer, archeolog je přesvědčen, že se mu podaří potvrdit svou novou teorii i dalšími podrobnějšími výzkumy.

Publikováno: 16. 02. 2013

Kategorie: Historie

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: Achnaton | Howard Carter | Marc Gabolde | Nefertiti | tutanchamon