Chybějící planeta. Kam zmizel Phaeton?

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun – každý zná osm planet naší sluneční soustavy. Nechybí ale devátá? Nemáme na mysli Pluto, řeč jde o Phaetonu. V naší sluneční soustavě jsou statisíce asteroidů, neboli planetek - velké množství se nachází v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, další se pohybují za drahou Neptuna, jiné kříží dráhu Země a dostávají se ke Slunci blíže než naše planeta. Vraťme se ale do tzv. hlavního pásu mezi Mars a Jupiter. Kde se vzaly všechny ty planetky, které v něm jsou? Ukončil jejich akreci na planetu předčasně gravitační vliv Jupitera? Nebo vznikly rozpadem nějaké velké planety, což předpokládal německý astronom Heinrich Wilhelm Olbers? V astronomii navíc existuje tzv. Titius-Bodeova řada, podle které všechny planety obíhají kolem Slunce v pevně daných vzdálenostech. A zrovna vzdálenost mezi Marsem a Jupiterem je dvakrát větší, než by měla být. V těchto místech tedy nějaká planeta chybí. Ačkoli teorii o zaniklé planetě současná vědecká obec zamítá, stojí za zmínku. Její příznivci přišli s hypotézami, jak ke zničení planety došlo. Podle jedněch se srazila s Jupiterem, podle druhých ji zničil dopad komety.

Oceány na Phaetonu

Jiné teorie jdou ještě dál – planeta byla zničena vlastními silami zevnitř a doslova se „rozprskla“ do okolního vesmíru. K této hypotéze se přikláněla sovětská věda a akademik Sergej Orlov dal ztracené planetě dokonce jméno – Phaeton. A proč v její existenci Sověti věřili? Na zemský povrch dopadnou ročně zhruba čtyři tisíce tun meteorické hmoty, přičemž řada meteoritů vznikla právě při srážkách planetek v oblasti mezi Marsem a Jupiterem. Co je ale zajímavé, že na území někdejšího Sovětského svazu dopadly meteority, které obsahovaly vulkanický prach a některé z nich údajně i sedimenty zkamenělých ulit živočichů ze dna oceánů. To posilovalo tezi, podle níž měl být Phaeton planetou jako Země, která měla stejně jako ona oceány a probíhala na ní vulkanická činnost.

Civilizace vyzbrojená jádrem?

Kuriózní teorii nahrával i nález tektitů, což jsou meteority se sklovitou strukturou, které vznikly následkem obrovského množství energie.  Podle těch, kdo jsou přesvědčeni o existenci Phaetonu, jde ale ve skutečnosti o jadernou strusku. Planeta proto mohla zaniknout následkem jaderné katastrofy, kterou zřejmě způsobili její obyvatelé. Každý soudný vědec vám dnes řekne, že existence deváté planety je z říše fantazie. Každopádně ať už tam nějaká planeta XY (nebo Phaeton) byla nebo ne, nelogicky velká mezera mezi Marsem a Jupiterem zůstává…

Publikováno: 30. 01. 2011

Kategorie: Záhady | Konspirace

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: asteroid | Phaeton | planeta | výbuch | zaniklá planeta