Čím dřív začnete s marihuanou, tím víc zhloupnete

Podle nové studie by se před „trávou“ měli mít hlavně na pozoru mladí lidé do osmnácti let. „U těchto uživatelů totiž dlouhodobé a pravidelné kouření marihuany způsobuje trvalé poškození inteligence, pozornosti a hlavně paměti,“ upozorňuje rozsáhlá studie, jejíž autoři po téměř čtyřicet let sledovali víc než tisíc Novozélanďanů a vliv uvedené drogy na jejich zdraví. „Marihuana rozhodně není neškodná, zvláště pro mladistvé,“ uvedla hlavní autorka projektu Madeline Meierová z londýnské Duke University. Za téměř čtyřicet let zkoumání účinků této drogy na lidské zdraví došla spolu se svými kolegy k závěru, že marihuana výrazně zpomaluje vývoj mozku a ovlivňuje mentální schopnosti jedinců. Jak k tomuto závěru vědci došli? Všechny dobrovolníky podrobili opakovaným inteligenčním a psychologickým testům. Z těch pak vyplynulo, že když lidé začali marihuanu užívat až v dospělosti, droga neměla na výsledky měření IQ výrazný dopad. Naopak ti, kteří začali s marihuanou před svými osmnáctými narozeninami, měli v dospělosti výrazný pokles inteligenčního kvocientu. Poslední skupina, jež marihuanu neužívala vůbec, měla výsledky v dospělosti nepatrně lepší než v dětství. „Aktivní uživatelé konopí ztratili vinou zlozvyku kolem osmi inteligenčních bodů. I když se to může zdát jako drobnost, není tomu tak,“ tvrdí Meierová. Čeho si ale vědci při testech všimli nejvíc, je zhoršení koncentrace a paměti u pravidelných kuřáků marihuany. Zajímavá je i morálka a disciplína samotných respondentů. Na tyto lékařské experimenty v průměru docházelo 95 % lidí z celkového vzorku 1037.

Publikováno: 04. 09. 2012

Kategorie: Zajímavosti

Autor: josefina.hahnova

Tagy: inteligence | konopí | Madeline Meierová | marihuana | problémy s pamětí | studie | vliv