Cizí energetický otisk může být nebezpečný

Víte, že každý předmět, kterého se dotknete, si po dobu mnoha let uchová váš energetický otisk? Vědci potvrzují, že molekulární výjimečnost každého jedince zanechává na všem stopy. S naší energií je to totiž stejné jako s otisky prstů - na planetě nenajdeme dva lidi s identickou energií. Ovšem to, co zjistila moderní věda na základě laboratorních výzkumů, využívaly v praxi nejrůznější dvorní dámy při osnování intrik už za vlády francouzského krále Ludvíka XV. Jak známo, energie se dělí na dva druhy: pozitivní a negativní. Právě té negativní využívaly dvořanky, když potřebovaly zlikvidovat nějakou nebezpečnou protivnici. Sokyni třeba poslaly nádherný šperk. Ten ale předtím věšely na těžce nemocného člověka. Šperk s negativní energií pak na sebe navlékla nešťastná oběť. Během pár dnů či týdnů začala trpět neznámým neduhem a mnohdy i zemřela. Je evidentní, že každá věc uchovává energetický otisk člověka, který ji používal nebo nosil na svém těle. Při nákupu věcí z druhé ruky nás většinou nenapadne, jaká rizika pro nás mohou představovat. Když si v bazaru koupíte třeba zlatý řetízek, který předtím nosil těžce nemocný člověk, vystavujete svůj organismus nebezpečné energii. Někdy vyzařují negativní energii i nové věci. Koupíte si třeba něco pěkného na sebe a po nějaké době zjistíte, že se v tom necítíte dobře. Ne, že by vám věc neslušela nebo vás škrtila, ale prostě to není ono.  Odpověď je nasnadě: dotyčnou věc měl předtím v rukou někdo se silnou negativní energií nebo těžce nemocný člověk. Naši předkové věřili v očistnou sílu ohně. A i když termín „negativní energie“ neznali, věděli si rady, jak případnému zlu preventivně čelit. Kolem každé novinky prošli třikrát se zapálenou loučí, protože věřili, že je tento rituál ochrání. Můžete ho vyzkoušet i vy, až si přinesete domů něco ze „sekáče“ nebo z bazaru. Místo louče postačí pochopitelně zapalovač nebo zápalky.