Co je to zákon pěti procent?

Pokud se alespoň 5 % členů nějaké skupiny začne spontánně věnovat nějaké činnosti, její zbytek ho okamžitě napodobí. Jevu se říká autosynchronizace nebo také zákon pěti procent. Představte si pokojně pasoucí se stádo koní. Jestliže se 5 % zvířat něčeho lekne a dá se na útěk, následuje je postupně celé stádo. Totéž platí u světlušek: když jich začne 5 % poblikávat, rozsvítí se celá skupina. Stejné je to i u lidí a můžete si to vyzkoušet sami. Až půjdete se skupinkou přátel na koncert, domluvte se s nimi a začněte v určitou chvíli spontánně tleskat. Uvidíte, že se k vám postupně přidá celé auditorium. Zákon 5 % potvrdili experimentálně britští vědci. Shromáždili větší množství osob do velkého sálu a požádali je, ať se v prostoru pohybují, jak je jim libo. Pět procent z celkového počtu ale instruovali, aby se v určitý moment vydali určitým směrem. A stejným směrem se okamžitě vydali i ostatní členové pokusu. Další výzkumy zjistily, že v davu lidí stačí 5 % provokatérů, aby se pokojný mítink změnil v násilnou demonstraci. Jaké jsou praktické důsledky tohoto jevu? Například školní kolektivy by se měly skládat z 20 žáků, protože 5 % z tohoto počtu rovná se jedné, tedy jednomu lídrovi, jimž by měl být kantor. V posluchárně, kde je 30 až 40 lidí, se pozornost skupiny udrží mnohem hůř.

Publikováno: 07. 04. 2013

Kategorie: Zajímavosti

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: autosynchronizace | skupiny | spontánnost | výzkum | zákon pěti procent