Co skrývá holubická rotunda?

Střední Čechy jsou doslova přeplněny magickými místy. Některá jsou známá a hojně navštěvovaná, jiná se tak trochu krčí stranou a nabízejí tak potěšení pro zkušené labužníky tajemna. Jedním z nich je Zákolanské údolí kousek za Kralupy nad Vltavou. Půvabné údolíčko, dlouhé jen několik kilometrů, kopíruje tok Zákolanského potoka a lákalo k osídlení naše předky už v pravěku. Řada zajímavostí se skrývá i ve vesnicích kolem malebného vodního toku. Tyto obce mají mnohdy více než tisíciletou historii, a i když většina z nich by nevyhrála v soutěži o nejkrásnější obec republiky, nezaslouží si, aby se na ně pohlíželo s despektem. V takové Budči se třeba nachází snad nejstarší románský kostelík u nás a v 9. století tu byla proslulá škola, kterou navštěvoval kníže Václav. [pullquote_right]Čtěte dále na ProcProto.cz: Pekelný hrad Houska – nejtajemnější hrad v Čechách[/pullquote_right] O několik kilometrů dál leží vesnice s poetickým názvem Holubice. Sama o sobě by návštěvníka nejspíš ničím nezaujala, nebýt zdejší ojedinělé rotundy Narození Panny Marie. Nevelká stavba je velmi půvabná a nezapře románský původ, třebaže už s prvními náznaky nastupující gotiky. Ve středověku byla zasvěcena sv. Kateřině a postavena byla na počátku 13. století za vlády Přemysla Otakara I. Uvnitř se nacházejí vzácné gotické fresky, ale ještě pozoruhodnější jsou záhadné značky, které probouzejí lidskou fantazii už několik století. Dodnes můžeme na několika místech nalézt písmena M a N, která nejspíš patří některé z kamenických dílen, jež se na výstavbě podílely. Protože se ale ještě nepřišlo na to, které by to mohly být, zbývá tu pochopitelně prostor pro spekulace. V propadlišti věku bohužel skončily další pozoruhodné obrazce a nápisy, které byly naposledy zdokumentovány na počátku 20. století. Ty zmizely při menších přestavbách, které probíhaly v následujících letech. Mimo jiné to byly například obrázky symbolizující pluh a otku, takže někteří záhadologové se domnívají, že tím chtěli středověcí stavitelé naznačit, že Holubice ležely na trase, kudy jel do Prahy za kněžnou Libuší Přemysl oráč. Vzhledem k pochybnostem o historické hodnověrnosti této osobnosti, znamenaly ztracené značky něco jiného. Co to ale mělo být, se zřejmě nikdy nedozvíme.