Co skrývá tajemná hrobka pod hladinou Galilejského jezera

Už od roku 2003 vědí podmořští archeologové o podivném útvaru, který se nachází 15 metrů pod hladinou Galilejského jezera v Izraeli. Kuželovitý objekt je vysoký asi 10 metrů, v průměru má kolem 70 metrů a váží úctyhodných 60 tisíc tun. Postaven je z bazaltových kvádrů, z nichž některé mají na výšku až jeden metr. Celých deset let ale trvalo, než jsme se přiblížili tomu, o co se vlastně jedná. Teď jsou odborníci přesvědčeni, že by vodní říše mohla ukrývat hrobku patřící nějaké významné osobnosti. Ale komu vlastně? A z jaké kultury pocházela? Na tuhle otázku už tak jednoznačná odpověď není. I když izraelští badatelé jsou přesvědčeni, že objevili další z památek na prastaré město, kterému Izraelci říkají Beth Yerah (Měsíční dům) a Arabové Khirbet Kerak (Hradní rozvaliny). Po něm se nazývá i jedna z kultur, která vznikla v době bronzové na Blízkém východě. Beth Yerah byl zpočátku velmi ovlivněn blízkou Egyptskou říší, ale pak se vydal vlastní cestou a rozvrátili ho až Peršané v polovině 5. stol. př. n. l. To již byl samostatným státním útvarem, jakýmsi městským státem, který prožíval své nejslavnější období na přelomu 2. a 1. tisíciletí př. n. l. Zmínky o „Měsíčním domě“ najdeme ostatně i ve Starém zákoně. Centrum „miniříše“ se nacházelo na pobřeží nedaleko objevené hrobky, takže je opravdu velmi pravděpodobné, že až se podaří kamenný kolos „rozebrat“ a podívat se do jeho útrob, vydá svědectví o některém z panovníků Beth Yerahu. Nikomu jinému by prý takováto stavba rozhodně patřit nemohla. Milovníci historie a starých civilizací se mají jistě na co těšit, odhadované stáří hrobky je minimálně 4000 let.