Ďábelský stroj, nebo zbraň proti Vatikánu?

Denně k němu vzhlédnou tisíce obyvatel i návštěvníků našeho hlavního města. Zvláště děti pozorují s otevřenou pusou a vykulenýma očima promenádu apoštolů i smrtku vyzvánějící nám všem své poselství, že jsme z prachu vzešli a v něj se zase obrátíme. A milovníci klasického malířství si pochopitelně neopomenou prohlédnout dvanáct lunet z mistrovské dílny Josefa Mánesa. Ano, to vše najdeme na slavném Staroměstském orloji. My našinci jej považujeme nanejvýš tak za dokonalé technické dílo a historickou památku, ale zasvěcenci dobře vědí: tenhle orloj v sobě skrývá mnohem víc. Od svého samotného počátku v roce 1410 jej halí závoj tajemství. Většina z nás zná pověst o tvůrci orloje Mistru Hanušovi, který byl za svůj um odměněn pražskými konšeli věru prazvláštním způsobem: nechali ho oslepit, aby už nikdy nemohl nikde jinde sestrojit podobný stroj. Ještě před svou smrtí se jim Hanuš ovšem stihl pomstít, když za pomoci svého učedníka orloj rozbil a ten dlouhou řadu let nešel. Tohle je ovšem legenda řekněme oficiální, kterou zařadil i Alois Jirásek do svých Starých pověstí českých. Existují však i příběhy další, které podávají zprávy mnohem zajímavější a závažnější. Podle nich je Staroměstský orloj pod vlivem ďábelských sil a Mistr Hanuš v něm vlastně stvořil složité soustrojí, které díky hvězdným hodinám ovládá a odpočítává čas Českého království. Vládne prý i nad osudy obyvatel naší země a ve skutečnosti měří čas zbývající do konce světa. Když se porouchá nebo zastaví, věští to nějakou nepříjemnost, ne-li přímo tragédii. Pro důkaz nemusíme chodit do hlubokého středověku. Zastavil se například i na Silvestra 2001. V létě následujícího roku se velká část Prahy ocitla pod vodou, když udeřily katastrofické povodně. Dávný tvůrce orloje se pojistil i proti velkým zásahům do svého vynálezu. Kdo změní chod orloje nebo jeho vzhled, bude potrestán. Takovou cenu zaplatil i tvůrce již zmiňovaných lunet Josef Mánes. Už během práce na lunetách, znázorňujících jednotlivé měsíce kalendářního roku, onemocněl tuberkulózou, na kterou záhy potom zemřel.

A možná je všechno ještě jinak...

S orlojem prý nejsou spojeny síly pekelné, ale naopak byl Mistr Hanuš křesťanským mystikem, který do orloje vtělil tajné poselství. Ten, kdo ho umí přečíst, najde způsob, jak lidstvo ochránit před vlivem všemocného Vatikánu, který soustřeďuje veškerou oficiální katolickou moc a hmotné bohatství. A to se už po dlouhá století nelíbí řadě křesťanských myslitelů a filozofů. Na všechny tyto legendy se velmi skepticky dívají historikové, kteří trvají na svém: orloj sestrojil v roce 1410 talentovaný hodinář Mikuláš z Kadaně. Při astronomických výpočtech mu pomáhal tehdejší proslulý matematik Jan Šindel, jinak též kolega Mistra Jana Husa z pražské univerzity. Ale ruku na srdce... není ta oficiální historie trochu nudná? Navíc v Praze, městě magickém, kde se legendy prolínají s realitou, a kdo má oči otevřené, může si na tajemno sám sáhnout.

Publikováno: 02. 03. 2011

Kategorie: Záhady | Konspirace

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: legendy | peklo | pražský orloj | staroměstský orloj | tajemství | záhady