Další hypotéza o původu záhadných „zvuků Apokalypsy“

Jak už jsme několikrát psali, od loňského léta jsou po celém světě zaznamenávány zvláštní zvuky, které zní jako dunění, skřípání či přejezd těžké techniky. Touto záhadou, kterou někteří nazývají „zvuky Apokalypsy“, se nyní zabývají odborníci z celého světa. S novou hypotézou přišel ruský geolog Jelčin Chalilov. Analyzoval zvukové záznamy a zjistil, že větší část spektra je v infrazvukovém rozsahu, který lidské ucho neslyší. A to, co slyšíme, je pouze malá část reálné síly těchto zvuků. Modulace těchto nízkofrekvenčních akustických emisí v rozsahu od 20 do 100 Hz probíhá za pomoci velmi nízkých infrazvukových vln od 0,1 do 15 Hz, které geofyzikové nazývají akusticko-gravitační vlny. Tyto vlny, které se vytvářejí na hranici mezi atmosférou a ionosférou, může vyvolat více jevů: sopečné erupce, zemětřesení, hurikány, tsunami, bouřky aj. Jenže v tomto případě – už vzhledem k velikosti pokrytí území, kde jsou zvuky slyšitelné – je musí vyvolávat něco jiného. Otázkou je, co. Podle Šalilova mohou být jejich spouštěči mimořádné energetické procesy, způsobené silnými slunečními erupcemi. Ohromné toky energie se dostávají až k Zemi a vyvolávají destabilizaci magnetosféry, ionosféry a horních vrstev atmosféry. Důvodem vzniku těchto akusticko-gravitačních vln je tak podle něj vliv silných slunečních erupcí a zejména dopad světelných vln, toku částic a elektromagnetického záření. Sluneční aktivita se od počátku roku 2011 postupně zvyšuje a ke konci letošního roku by měla v rámci 23letého slunečního cyklu dosáhnout svého maxima. Zdroj: tainy.net