Dávní Malťané stavěli podvodní díla

Pozůstatky megalitických chrámů Ggantija na ostrově Gozo jsou o mnoho starší než egyptské pyramidy a Malťané se tak mohou právem chlubit, že na jejich ostrovech najdete nejstarší dochované stavby na světě. Co je ale zajímavější - části chrámů byly nalezeny i na mořském dně ve vzdálenosti dvou kilometrů od pobřeží. Průzkumy údajně potvrdily, že je tam naši předkové vybudovali záměrně někdy v letech 3600 až 3300 př. n. l. Jak to mohli dokázat, když prokazatelně neměli potápěčskou výstroj?
"Zpočátku jsme se domnívali, že chrámy se pod vodou ocitly v důsledku nějaké přírodní katatrofy," vysvětluje maltský historik Andrew Jovene. "Po velkých zemětřeseních bývá běžné, že se část pevniny ocitne pod vodou, známe to z celé Země. Ale tady se nám to nepotvrdilo. Do hloubky vedou vydlážděné cesty, které svědčí o tom, že chrámy fungovaly skutečně jako podmořské stavby. Nálezy vyvolávají velké množství spekulací. Například, že vyhynulá místní rasa měla žábry, aby mohla dýchat pod vodou. Něco jako napůl člověk - napůl ryba."

Člověk jako obojživelník?

Hypotéza, že první lidé vyšli na zemský povrch z oceánů, je sice v rovině sci-fi, ale podle některých by mohla doplnit článek řetězu, tzv. "missing link". Někteří badatelé se totiž domnívají, že všichni prehistoričtí ještěři nevymřeli a z některých se postupně vyvinuli lidé. Norský cestovatel Thor Heyerdahl svého času připomněl, že v peruánských horských jeskyních se dochovaly kresby, jak první "člověk" vychází z oceánu. Bytost má ale ocas a ploutve. Také na Velikonočním ostrově jsou k vidění dlážděné cesty, které vedou daleko do hloubi Tichého oceánu. Co by to vše mohlo znamenat? "Domnívám se, že zkazky o lidech se žábrami a podvodní civilizaci patří do říše fantazie," dodává Andrew Jovene. "Jak ale tedy mohli lidé z doby kamenné stavět chrámy na mořském dně? Odpověď se nabízí. Zmizelá civilizace byla na mnohem vyšším stupni rozvoje, než předpokládá současná věda.  Je evidentní, že v podmořských chrámech uctívala vodní božstva, čímž jim vyjadřovala díky za bohatý úlovek." Jak ale neznámá civilizace zanikla? Neexistuje prý žádný důkaz, že by ji zlikvidovalo zemětřesení. Chrámy se rozpadly pouze vlivem eroze a ty, které byly vybudovány na zemském povrchu, rozebrali raní křesťané. Analýzy půdy neprokázaly ani žádné stopy po pandemii, která by dávné podmořské stavitele vyhubila. Na Maltu se okolo r. 2300 př. n. l. dostali Egypťané a v jejich záznamech se dochovaly zprávy, že už tehdy byly chrámy zpustlé a obyvatelstvo zmizelo. Archeologové se zaměřili na to, jaké bohy záhadná civilizace uctívala. Dochované figurky zobrazovaly velmi tlusté ženy, které zdánlivě připomínají japonské zápasníky sumo. Jedné z nich, vysoké 14 cm, se přezdívá Maltská Venuše. Právě kvůli četným nálezům ženských figurek jsou někteří archeologové přesvědčeni, že neznámý ostrovní národ žil v matriarchátu. Zdroj: tainy.net