Existuje poltergeist? A co ho způsobuje?

Na objasnění fenoménu poltergeistu vznikla už řada teorií. Která z nich je ale ta správná? Britští vědci provedli počítačovou analýzu 500 případů pozorování poltergeistu z celého světa od roku 1800. Jejich závěr zní: 58 % případů se odehrává v noci, 48 % souvisí s klepáním, v 68 % dochází k pohybu menších předmětů, v 36 % se pohybuje těžký nábytek, ve 12 % bylo zaznamenáno otvírání oken a dveří. Dalším obvyklým pojítkem velké většiny hlášených pozorování je skutečnost, že se v dané lokalitě vyskytuje člověk (agent), který je v pubertálním věku nebo psychicky nevyrovnaný. Proto jsou případy poltergeistu prakticky vždy spojovány přímo s určitou osobou a ne s místem, ve kterém k nim dochází.

Psychologie poltergeistu

Termín poltergeist, který v překladu znamená „hlučný duch“, pochází z německých slov poltern (rachotit, hřmotit) a Geist (duch). První zmínky o jeho existenci pocházejí už z antického Říma. Až do 19. století byl považován za nečistou sílu. Později se tento fenomén začal spojovat se spiritismem – duchové mrtvých se dostali do světa živých a ovládat je mohla jedině média. V současné době se poltergeist považuje za jakýsi druh telekineze, která má přímou spojitost s nevyrovnanou psychikou daného agenta. Podle amerického psychologa Williama Rolla jsou hlavní příčinou jevu konfliktní situace, kterým dotyčný člověk čelí hluboko ve svém podvědomí. Jakýsi „vzteklý duch“, který žije v našem nitru, čas od času se dostane na svobodu a nadělá pořádnou paseku. Ruský doktor Andrej Li se podstatou poltergeistu zabývá od roku 1995. Každý ze sledovaných případů se podle něj podařilo vysvětlit. „Byli jsme povoláni na řadu míst, kde k tomuto jevu mělo docházet,“ řekl Li pro server tainy.net. „Když bylo třeba, instalovali jsme v bytech videotechniku, která zaznamenávala veškerý pohyb 24 hodin denně. Ve složitějších případech jsme instalovali radio-, magneto- a termometrická zařízení, sledovali proudění vzduchu a jeho ionizaci a zaznamenávali akustické jevy. Čtvrtina případů byla falešných. Ve 30 případech jsme se setkali s nejrůznějšími psychickými a neurotickými poruchami. Tito lidé byli přesvědčeni, že vidí, jak se předměty pohybují, létají, procházejí stěnou, slyšeli hlasy a zvuky… Ve 23 případech jsme rychle pochopili, odkud se záhadné zvuky berou. Příčinou byl hukot v trubkách, vibrace způsobené větrem nebo dopravní ruch. Pravidlem je, že příčina se najde vždycky a nikdy nešlo o něco mystického.“ V 11 případech pátrali po podstatě jevu delší dobu. „V jedné rodině to vypadalo jako po apokalypse,“ řekl dr. Li. „Díky kamerám jsme ale zjistili, že viníkem je desetiletý syn majitelů domu. Když jsme rodičům přehráli záznam, nechtěli věřit vlastním očím.“ Další ruský odborník na tuto problematiku Igor Mirzalis je opačného názoru. Tvrdí, že se zabýval 800 případy a jen v 16 % z nich šlo o snahu o vlastní zviditelnění nebo o recesi. „Doktor Li nevěnoval vyšetřování patřičnou pozornost, spokojil se vždycky s tím nejrychlejším a nejjednodušším vysvětlením,“ soudí Mirzalis.

Jaké další faktory jsou ve hře?

Některé studie uvádějí, že původcem poltergeistu mohou být lidé s epilepsií. Další možné vysvětlení je postaveno na úplně jiném základě. Podle něj mohou údajně kamenné zdi v některých případech sloužit jako magnetofonové pásky. Obsahují totiž stejné, nebo přinejmenším velice podobné křemičité částice a železité soli, jaké jsou také v nahrávacích magnetofonových páskách. Extrémně silné zvuky, jako například bouchnutí dveří, se na tyto „kamenné pásky“ údajně zaznamenávají a po čase může dojít k jejich „přehrání“. Leccos může vysvětlit i teorie, se kterou přišli kanadští vědci ze St. Lawrence University. Podle nich mohou zvuky přičítané fenoménu poltergeistu vyvolávat anomální fyzikální jevy tektonického původu, jež způsobuje napětí v zemské kůře. Není žádným tajemství, že pod nohama nám všem bouří živel, o jehož podstatě toho zatím přece jen nevíme tolik, kolik bychom si přáli. Kanadští vědci soudí, že tyto jevy jsou elektromagnetického původu a při nepatrném pohybu zemské kůry mohou působit na lidský mozek, který je „spouštěčem“ poltergeistu. Sám o sobě by ale tento jev nefungoval – kde není člověk, není ani poltergeist. Skeptici odmítají ale i tuto teorii s tím, že by v jejím případě musely fungovat i další závazné podmínky, které se zatím nepodařilo potvrdit. Musel by například existovat mechanismus, který dokáže přeměnit elektromagnetické záblesky na kinetickou energii. Elektromagnetická energie by také musela mít určitou amplitudu schopnou vyvolat poltergeist. A mělo by se také vysvětlit, jak je možné, že s tímto jevem jsou spojeni jen někteří lidé. Jsou snad vyvolení? Kým?