Fyzikové zjišťují, zda náš vesmír není jen počítačovou simulací

Žijeme v Matrixu? Vypadá to, že odpověď „ano“ je realitě blíže než „ne“. Podstatou této teorie je, že jakákoli civilizace, která v procesu evoluce přejde do stádia „po lidech“, zcela jistě umí modelovat ve vesmírném měřítku. Vzhledem k reálným rozměrům, kdy miliardy světů obíhají miliardy sluncí, vůbec není vyloučeno, že k tomu už došlo. Co z toho vyplývá? Je tu statistická pravděpodobnost, že jsme součástí řetězu modelování v modelování. Představa, že bychom byli první civilizací v prvním vesmíru, je směšná. Nejde o pouhou teorii. Odborníci z Bonnské univerzity se snaží dokázat, že Matrix není z říše sci-fi. Další skupina vědců vyvinula praktický test, aby se zjistilo, zda je tuto teorii možné dokázat. Profesor Martin Savage z Washingtonské univerzity ujišťuje, že ačkoli naše vlastní počítačová simulace vesmíru je omezena na úrovni jádra atomu, už jsou k dispozici „ukazatelé na hranici zdrojů“, které by pomohly odpovědět na otázku, zda je proveditelná i detailnější simulace. V tomto stádiu ale vznikají potíže.
Je tu statistická pravděpodobnost, že jsme součástí řetězu modelování v modelování. Představa, že bychom byli první civilizací v prvním vesmíru, je směšná.
Ve skutečnosti je to tak, že počítače používané k modelování provádějí výpočty mřížkové QCD – rozdělení prostoru čtyřrozměrnou mřížkou. To umožňuje vědcům studovat síly, které svazují subatomární částice do neutronů a protonů, ale v procesu modelování dochází k různým případům, včetně vzniku složitějších fyzikálních „ukazatelů“, které vědci přímo nenaprogramovali. Při hledání těchto ukazatelů, například mezních hodnot kosmického záření, není vyloučeno, že najdou shodu s naším vlastním vesmírem. A pokud se tyto náznaky v počítači a ve skutečnosti budou shodovat? Pak je někdo nahrál a my jsme nejspíš opravdu uvnitř počítače. „Pokud bude model dostatečně velký, musí vzniknout něco na způsob našeho vesmíru,“ uvedl Savage. Jeho studentka Zohre Davoudi jde ještě dál: „Jde o to, zda budeme schopni s jinými vesmíry komunikovat. Nevíme, zda fungují na stejné platformě.“ Zdroj: planeta.moy.su