Horor z doby bronzové

Hroby, ale i odpadní jámy plné mrtvol mužů, žen a dokonce i dětí, jejichž kostry jsou naházené na sobě. Končetiny polámané, někdy i stopy po useknutí hlav... Důvod? Neznámý. Zdá se vám, že jste se ocitli v úvodní scéně nějakého béčkového amerického hororu? Ale vůbec ne. Tak totiž vypadají některé archeologické nálezy z Čech mladší doby bronzové. O knovízské kultuře jste nejspíš slyšeli naposledy na základní škole. Což je docela škoda. V tu dobu žilo na našem území obyvatelstvo, které už nesporně tvořili naši přímí předkové. Lidé mezi sebou mluvili už indoevropským jazykem, který ovšem ještě nebyl rozdělen do jednotlivých rodin, takže můžeme s trochou nadsázky hovořit o skutečně jednotné Evropě. Jazykovědci tvrdí, že některá slova, která používáme dodnes, znala v pochopitelně trochu jiné podobě i populace v tomto období. Překvapivě se jedná například o slovo sníh. Kultura, o které jde řeč, dostala jméno podle obce Knovíz na Slánsku. Ale stopy po ní najdeme v celých středních Čechách a v Podkrušnohoří. Vyznačuje se nejen typickou keramikou i dalšími znaky: například hustým nakupením sídlišť, ale překvapivě malým počtem pohřebišť. Může to být i proto, že »knovízané« své mrtvé nejvíce spalovali a jejich popel ukládali do keramických nádob. Ale není to pravidlo. Našla se i řada kosterních hrobů z této doby, některé z nich patřili nejspíše významným osobám, nejspíše náčelníkům. Ale mnohé z nich měly onu, již zmiňovanou, »hororovou« podobu. Tisíce let staré kostry vydávají svědectví o tom, že konec životní pouti mnohých praobyvatel České kotliny byl skutečně hrůzný. Pravěcí vrazi jim přelámali a vykloubili končetiny, rozbíjeli a sekali hlavy...Existují i nálezy, které svědčí o kanibalismu. Jen jedno nevíme, proč tomu tak bylo. Archeologie je úžasná věda, ale má zatím své hranice poznání. Můžeme se tedy jen dohadovat. Jednalo se o podivné náboženské rituály? Vyvražďování nepřátelského rodu? Anebo se naši předkové potřebovali vypořádat s lidmi, které podezřívali z vampýrismu? Možná je lepší, že záhada zatím zůstává obestřená neprostupnou mlhou...