Jak se vypořádat s mimozemským útokem

Americká federální agentura pro zvládání krizí (FEMA) připravila manuál, jak se zachovat v případě mimozemského útoku. V instrukcích, které byly distribuovány do většiny hasičských služeben po celých USA, jsou popisovány především standardní krizové situace, ale jedna kapitola je skutečně věnována i možné invazi z vesmíru. Její body jsou následující: [box_light]

1. UFO hrozba – skutečnost

a) Úvod do problematiky UFO b) UFO – jak vypadají c) Klasifikace UFO d) Tvary UFO e) Historie UFO f) Organizace zabývající se UFO g) Důvody pro utajení h) Cíle UFO

2. Možné nežádoucí UFO

a) Druhy rizik spojených s UFO b) Vliv silového pole c) Narušení komunikačních systémů d) Místní výpadky proudu e) Ohnivé koule nad Syracuse a výpadky elektřiny f) UFO a hrozba paniky g) Ohrožení individuální – fyziologické

3. UFO – akce v případě nouze

[/box_light] Zdroj: oko-planet.su