Jaký hluk dělá atomová bomba při výbuchu?

Zvuk jaderných explozí, které vídáme ve filmech nebo v dokumentech, je dodatečně upravován. Je synchronizován s obrazem, zatímco ve skutečnosti je výbuch slyšet zhruba až třicet sekund po záblesku. Exploze provázející odpálení není možná, protože rychlost světla je mnohem vyšší než rychlost zvuku a kamery jsou umístěny v několikakilometrové vzdálenosti od místa výbuchu. Minulý týden zveřejnil americký historik Alex Wellerstein unikátní záznam pokusného jaderného výbuchu ze 17. března 1953 (Operation Upshot-Knothole), který z 11kilometrové vzdálenosti sledovali novináři, a kde je zachován původní zvukový záznam. "Je na něm slyšet mumlání, pomalé odpočítávání z megafonu, reakce na záblesk světla a až nakonec výbuch provázený táhlým hřměním. A to je zvuk bomby," uvedl Wellerstein. Na záznamu je slyšet také vojáky, zvuky píšťalek a výkřiky jako při ohňostroji. Vůbec první nukleární explozi, konkrétně test Trinity z 16. července 1945, popsal fyzik Robert Serber, který se podílel na výrobě první americké bomby: "O něco později nás zasáhl zvuk exploze. Zněl, jako když v dálce slyšíte hrom, ale mnohem silněji. Zvuk se díky odrazu od okolních kopců opakovaně vracel a trval po dobu několika sekund, stejně jako hrom." Zdroj: Le Monde