Je možné spatřit ve snu budoucnost?

Dříve se soudilo, že lidský mozek během spánku pouze odpočívá. Neurologové ale zjistili, že je neustále aktivní, zejména v oblasti hypothalamu, jehož funkce jsou spojeny s intuicí a „šestým smyslem“. „Tajný život“ lidského mozku během spánku klasifikovali američtí vědci do několika kategorií.

1) Sny odrážející kaleidoskop denních událostí

Jde o nejběžnější sny, které zobrazují naše běžné denní prožitky. Žádná konkrétní sdělení tyto sny nepřinášejí, pouze reflektují události, které jsme zažili, nebo nám o nich někdo vyprávěl. Na tyto sny po probuzení většinou okamžitě zapomeneme.

2) Intelektuálně-analytické sny

Tyto sny jsou jakýmsi pokračováním duševní práce, kterou jsme vykonávali během dne. Mohou vyústit v konkrétní řešení problému - je známo, že Mendělejev spatřil svou periodickou soustavu prvků právě ve snu. Rovněž básníka Puškina či skladatele Glinku inspirovaly v tvorbě sny, které se jim zdály.

3) Sny o zdravotním stavu

Během spánku mozek přijímá signály od našich vnitřních orgánů a je schopen nás během snění varovat s předstihem, že něco není v pořádku. Psychiatři tvrdí, že chronická gastritida se ve snech ohlásí už asi měsíc před propuknutím choroby, nemoci dýchacího ústrojí se avizují dva měsíce před onemocněním. Vysoký tlak se tak dá diagnostikovat s tříměsíčním předstihem, alkoholismus dokonce půl roku před objevením symptomů.

4) Sny s erotickým obsahem

Tyto sny se původně považovaly za důsledek nefunkčního sexuálního života. Ale není tomu tak. Jejich hlavním poselstvím je náš boj se stresem, kdy nám snové vize pomáhají dosáhnout očekávaného cíle. Pokud je obsahem těchto snů i násilí a krutost, bylo by záhodno navštívit psychologa. Je možné, že se jejich prostřednictvím dostává na povrch naše skrytá agresivita a deprese.

5) Prorocké (věštecké) sny

Není na nich nic mimořádného a mohou se zdát skutečně komukoli. Tyto sny se dají rozdělit do několika skupin. Například prognostické sny se zdávají lidem s dobře vyvinutou intuicí jako důsledek zpracovaných informací, ve kterých se propojí minulost, přítomnost i budoucnost.  Není proto nic výjimečného, že sen nám napoví, kde hledat „nenávratně“ ztracenou věc, nebo předpoví budoucí politický vývoj.  Dalším typem jsou emoční sny, ve kterých vídáme výhradně nejbližší lidi – partnery, rodiče, děti, sourozence, zkrátka osoby, které jsou s námi spojeny neviditelnou nití silných citů. V situaci, kdy prožíváme stres nebo úzkost, nám člověk, s nímž jsme psychicky propojeni, pošle signál.  Pak jsou tu sny, které skutečně mohou ukázat budoucnost. Ty se zdávají lidem s velmi citlivou povahou, kteří vůbec nemusí mít zvláštní telepatické schopnosti. Jejich psychika spíš dokáže dobře vnímat problémy druhých lidí a mohou tak spatřit i něco, co se jim nebo jejich blízkým může stát v blízké či vzdálenější budoucnosti.

Publikováno: 31. 07. 2011

Kategorie: Záhady

Autor: josefina.hahnova

Tagy: budoucnost | hypothalamus | předpověď | prorocké sny | sny | spánek | věštecké sny