Je možné, že na zemské oběžné dráze obíhá naše dvojče

Ruský astrofyzik Kyrill Butusov vyslovil zajímavou hypotézu – na zemské orbitě obíhá ještě jedna planeta, jakási antizemě, kterou pojmenoval Gloria. Podle něj je za Sluncem librační bod a Gloria se nachází právě na něm. Země i Gloria obíhají kolem Slunce stejnou rychlostí, a proto tuto planetu nemůžeme nikdy spatřit. Vždy ji zakrývá sluneční disk. Ke spekulacím o hypotetické planetě ho přimělo studium sousední Venuše, jejíž rotace vykazuje určité anomálie. Sonda Venus Express před časem zjistila, že její rotace razantně zpomalila, a to o celých 6,5 minuty oproti údajům, které naměřila sonda Magellan v první polovině 90. let. Podle Kutusova by tuto anomálii mohla ovlivňovat právě existence dosud neznámé planety na zemské oběžné dráze. O možné existenci Glorie informoval už v 17. století astronom Giovanni Cassini. Během svých pozorování zaregistroval v blízkosti Venuše srpek jakéhosi nebeského tělesa. Původně se domníval, že Venuše má vlastní satelit, ale mátla ho jeho mimořádná velikost. Bylo ale zjevné, že nejde o žádnou hvězdu. Objekt byl pozorovatelný jen velmi krátkou dobu, v roce 1759 ho pak zahlédl další astronom Mayer a v roce 1761 ještě Rotkier. Pak těleso zmizelo z dohledu. Planeta je sice jakési zemské dvojče, ale úplně stejně nevypadá – Kutusov se domnívá, že by mohla být až 2,5x větší než Země. Také den na ní trvá 290 dnů. Není ani známo, zda má pevný povrch nebo jde o plynné těleso.

Publikováno: 30. 08. 2015

Kategorie: Konspirace

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: antizemě | dvojče Země | Gloria | Kyrill Butusov | rotace | Venuše