K čemu vlastně slouží brada?

Brada je běžnou součástí našeho těla, které nevěnujeme mnoho pozornosti, ale přesto se můžeme ptát: Proč ji vlastně máme? Pravý důvod totiž neznají ani odborníci. Výzkumníci z University of Otago na Novém Zélandě dospěli k závěru, že brada se lidem vyvinula v důsledku rozvoje řeči, protože chrání čelist před námahou způsobovanou pohyby mluvidel při artikulaci. Podle další teorie funguje brada jako ochrana před mechanickým tlakem, zejména když jíme. Antropologové z britské University of York zkoumali čelisti moderního člověka a neandrtálce a zjistili, že čelisti, zuby i žvýkací svaly obou druhů se během vývoje zmenšovaly a byly tak více zatěžovány. Brada proto slouží především jako podpora čelisti při žvýkání. A je tu ještě závěr antropologů z Northwestern University v USA. Jejich studie předpokládá, že brada souvisí především se sexuálním výběrem a že muži s výraznější bradou jsou pro ženy atraktivnější jako nositelé dobrých genů. A naopak, ženy s úzkou bradou mají vyšší hladinu estrogenu. Experti zkoumali tvar brady asi 200 lidských lebek lidí z celého světa. Zjistili, že mezi oběma pohlavími je sice malý, ale podstatný rozdíl – mužská brada je více protáhlá a výraznější než ženská. Kdyby se brada vyvinula jen jako opora kvůli mluvě nebo žvýkání, nebyl by mezi pohlavími žádný rozdíl. Muži i ženy přece mluví i žvýkají stejně. Zdroj: unexplained-mysteries