Kdo byli lidé, kteří se dožívali 900 let, o kterých píše Bible?

Nejrůznější starověké texty z mnoha světových kultur, ale i samotná Bible popisují příběhy starců, kteří se dožili extrémně vysokého věku, v mnoha případech i několika stovek let. Novodobí učenci to vysvětlují chybným překladem, jiní zase tím, že čísla měla pro naše předky pouze symbolický význam. Jsou tu i další hypotézy. Jedno z vysvětlení spočívá v tom, že v minulosti se v oblasti Blízkého východu chápalo pojetí roku zcela jinak než dnes. Je možné, že naši předkové považovali za jeden rok jeden lunární cyklus (tedy jeden měsíc), a nikoli dobu, za jakou Země oběhne okolo Slunce. Pokud vezmeme v úvahu tuto hypotézu, pak se Adam dožil nikoli 930, nýbrž 77 let. Ovšem znamená to také, že otcem se stal už v 11 letech. A Enoch zplodil Metuzaléma v pouhých pěti letech. Vědci z Massachusettské Brandeiské univerzity analyzovali délku věku, kterého se měli dožívat sumerští a akkadští králové žijící v době po potopě. Například král Etan se podle sumerských textů dožil nejvyššího věku ze všech vládců: 1560 let. To je mimochodem součet věků jeho dvou předchůdců. A zjistili, že naši předkové uváděli délku života v mnoha případech pomocí mocnin, to znamená, že 900 let bylo ve skutečnosti 30, 625 = 25 a 400 = 20.

Publikováno: 28. 09. 2014

Kategorie: Zajímavosti

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: Adam | bible | dlouhověkost | Enoch | lunární cyklus | Metuzalém | mocnina