Kdo vybudoval rozsáhlý podzemní labyrint pod Evropou?

Evropské země jsou v hloubce 20 až 30 metrů doslova protkány katakombami a celá tato síť se táhne od Skotska přes Francii až po Turecko. Kdo ale tento tajemný podzemní systém vybudoval? A kdy? Na tyto otázky archeologové stále hledají odpověď. Německý archeolog Heinrich Kusch se domnívá, že síť podzemních tunelů vznikla už v době kamenné, tedy před více než 12 tisíci lety. Ale proč by je člověk doby kamenné budoval? Kusch soudí, že hlavním důvodem byla obrana před nepřáteli a že se lidé v tunelech čas od času ukrývali. Jiní archeologové jsou ale přesvědčeni, že takto rozsáhlý podzemní labyrint nemohl vzniknout už v době kamenné. Předpokládají, že byl vybudován mnohem později, ale ani oni nejsou schopni doložit dobu vzniku a jeho původ. Příznivci sci-fi přišli s teorií, že podzemní labyrint vybudovali gnómové (mýtické bytosti vyznačující se malým vzrůstem a spřízněností se zemí). Ti v moderní popkultuře často splývají s trpaslíky, čemuž odpovídá i průměr tunelů – 70 cm.  V takto stísněném prostoru by se mohly skutečně přemisťovat pouze velmi maličké bytosti. Nad tímto vysvětlením se každý moderní člověk pochopitelně zasměje. Zarážející ale je, že spojovací průchody daných tunelů měří v průměru pouze 40 cm. A tudy už neprojde ani sebemenší lidská bytost.  Tak kdo a proč tento systém budoval? Překvapující je i fakt, že o záhadném systému se nezmiňuje ani jeden z pozdějších historických dokumentů. Někteří příznivci konspiračních teorií jsou proto přesvědčeni, že celý evropský labyrint měl být uchován v nejpřísnější tajnosti. Dozvíme se někdy pravý důvod jeho vzniku? Zdroj: tainy.net