„Kokainový král“ Adolf Hitler

Nacistický vůdce Adolf Hitler byl paranoik, který trpěl prudkými změnami nálad – od depresí po euforii, v níž se považoval za Mesiáše a symbol křížového tažení proti světovému zlu. Sám sebe vnímal za „vtělení dobra“. Svědčí o tom nedávno objevené tajné dokumenty z roku 1942 vypracované pro britskou rozvědku, ve kterých byl popsán i Hitlerův psychologický profil. V americké aukční síni Alexander Historical Auction se zase objevily vůdcovy zdravotní záznamy. Z nich je patrné, že užíval kokain a velké množství léků. Zveřejnění těchto informací bylo za jeho života tabu, protože navenek vystupoval jako zastánce zdravého životního stylu. Trpěl také kuriózní zdravotní indispozicí – nekontrolovatelným meteorismem, tedy nadměrnou plynatostí. Od lékařů rovněž dostával extrakt z býčího semene, což mělo zvýšit jeho sexuální libido. Hitler, který sám sebe považoval za génia, byl navíc na štíru i s německým pravopisem. Dochoval se pohled, který napsal přibližně před sto lety. Je v něm neuvěřitelné množství hrubek, které svědčí o tom, že byl prakticky negramotný. Zdroj: tainy.net