Konečně pravda o Ježíšovi?

Anglosaským světem v posledních týdnech hýbe kniha Jesus Potter Harry Christ. Její autor Derek Murphy svým dílem určitě hodně naštve skalní křesťany, protože mimo jiné tvrdí, že Ježíš byl postavou zcela vykonstruovanou a vymyšlenou podobně jako kouzelník Harry Potter. Tahle teorie se může zdát spoustě lidé za vlasy přitažená, ale není to poprvé v dějinách, kdy zazněly pochybnosti o tom, jak Ježíše líči oficiální církevní věrouka.

Povedené křesťanské public relations

Jedněmi z největších pochybovačů byli podle všeho například templáři, minimálně šlechtici, kteří stáli u zrodu tohoto rytířského řádu. Hugo z Payens a jeho druzi byli vůči glorifikaci muže zvaného Ježíš Kristus velmi skeptičtí. Existují důkazy, že právě oni byli potomky starých izraelských rodů, které musely opustit Jeruzalém poté, co se k moci dostaly politické síly spolupracující s římskými okupanty. Šlechtické rodiny, které našly nový domov především ve Francii, údajně uchovávaly po staletí dokumenty, které naznačovaly, jak to bylo s Ježíšem ve skutečnosti. Podle „templářských“ informací byl Ježíš úplně normální smrtelník, jeden z mnoha proroků, kteří se na přelomu letopočtu potloukali zemí zaslíbenou a snažili se změnit zasmrádající církevní a politické pořádky. Byl opravdu jedním z nás, takže se narodil úplně obyčejné matce a obyčejnému otci a s jeho početím neměly rozhodně nic společného nebeské bytosti. Teprve po jeho smrti si z něj církevní otcové a tvůrci Nového zákona udělali takřka nadpřirozenou bytost, která se narodila neposkvrněné panně a prošla vlastním zmrtvýchvstáním. [pullquote_right]Podle „templářských“ informací byl Ježíš úplně normální smrtelník, jeden z mnoha proroků, kteří se na přelomu letopočtu potloukali zemí zaslíbenou a snažili se změnit zasmrádající církevní a politické pořádky.[/pullquote_right]

Církevní poslání jako zastírací manévr

Templářský řád podle všeho vznikl ve své podstatě proto, aby vybraní jedinci ze „zasvěcených“ rodin našli v Jeruzalémě další důkazy pro jejich „ježíšovskou“ teorii. To, že se oficiálně zabývali doprovázením křesťanských poutníků v nebezpečných končinách, byl vlastně šikovný zastírací manévr. S tajnou templářskou misí souvisí i oficiální název řádu, který zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu. Na úpatí jeruzalémského Šalamounova chrámu totiž první templáři našli skutečně archiv původního chrámu z přelomu letopočtu, který obsahoval další materiály o skutečném životě Ježíše Krista. Právě tyto dokumenty byly podle všeho tím největším tajemstvím, které řád střežil až do svého zániku v roce 1312 a které jsou někde možná ukryty dodnes, protože je nejspíš zachránili templáři přeživší kruté pronásledování nebo někteří z jejich následovníků.