Konspirační teorie mají stále své přívržence

Nejdříve nabízíme trochu zkrácenou definici z Wikipedie: Konspirační teorie nebo též spiklenecká teorie je původně neutrální označení pro jakékoli tvrzení o kriminálním nebo politickém spiknutí. Termín ale časem nabyl pejorativního významu a je používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie, které vysvětlují historické nebo současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů. Touto skupinou jsou vlády, tajné služby, mocné korporace nebo mezinárodní organizace, tajné spolky, představitelé určitých národů či náboženství nebo i mimozemské civilizace. A tady jsou některé z mnoha teorií spiknutí:

Projekt Modrý paprsek

Na tomto projektu prý pracuje americká vláda a NASA. Jeho cílem je vytvoření uměle řízené krize, což pomůže nastolení nového světového řádu. Projekt proběhne v několika etapách. V té první již jsme: Jsme ohlupováni bezduchým zpravodajstvím ve stylu show a zpracováváni uměle vytvářenými hospodářskými krizemi. V následující etapě mají přijít „zázraky“ a různá poselství z nebes, k čemuž autoři projektu využijí laserové projekce. Pak nastoupí telepaticko-elektronické technologie, jejichž prostřednictvím nás mocní tohoto světa začnou ovládat.

Režisér Stanley Kubrick a ilumináti

Podle této bláznivé teorie byl režisér Kubrick členem tajné společnosti Iluminátů a podílel se na mnoha filmových podvodech, jež nás měly oblbnout. Natočil například falešné přistání Apolla na Měsíci, což se dá prý krásně rozpoznat podle stínů astronautů, které padají každý jiným směrem. Kdyby na ně svítilo Slunce, svíraly by přece stejný úhel. Kubrick se ale nakonec vlivu iluminátů vzepřel, resp. „překročil hranice toho, co je dovoleno“, a proto byl ještě před premiérou svého posledního filmu Eyes Wide Shut zavražděn. konspiracni-teorie-maji-stale-sve-privrzence

Měsíc neexistuje

Měsíc, okolní vesmír a všechny známé vědecké teorie jsou ve skutečnosti jen humbuk, který má manipulovat lidstvem. Někteří navíc tvrdí, že Měsíc sice existuje, ale není to žádný přirozený souputník Země, nýbrž umělá struktura, kterou ovládají mimozemšťané.

Olympští bohové byli skuteční – šlo o mimozemšťany

Před mnoha tisíci lety navštívily naši planetu rozumné bytosti z jiných světů a věnovaly lidstvu technologie, které zásadně změnily chod dějin. Podle některých spikleneckých teorií se mimozemšťané zaměřili na antické Řecko, a mocný Zeus a další olympští bohové byli ve skutečnosti mimozemšťané, kteří měli nadpřirozené schopnosti.

Virus HIV vytvořila CIA

Podle této teorie, která je opravdu hodně přitažená za vlasy, měly virus HIV stvořit americké tajné služby. Cílem bylo vymýcení gayů a černochů. konspiracni-teorie-maji-stale-sve-privrzence1

Země není kompaktní

Ve skutečnosti je prý dutá a někde v Arktidě je vchod do podzemního světa, který hlídají vojska světových mocností. Podle jiné teorie je Země plochá a obklopená ledovými stěnami. Také ty hlídají „univerzální vojáci“.

Sókratés neexistoval

Žádná historická postava, která ve svých dílech nikdy nepsala o sobě, nemohla podle této teorie existovat. Proto neexistoval nejen Sókratés, ale ani Homér. Fakt, že se se Sókratem setkal Platón i další filozofové, zastánce tohoto názoru nezajímá.

Teroristický útok z 11. září 2001

S touto tragickou událostí se pojí takové množství konspiračních teorií, že by vydaly na samostatnou knihu. Podle té nejznámější stojí za útokem tajné zájmy americké vlády. Objevily se i názory, že akci zinscenovali ve skutečnosti ilumináti. Jiní se domnívají, že vše se odehrálo v režii Rothschildovy rodiny. Krátce před útoky prý židovští bankéři prodali akcie leteckých společností a vydělali na tom obrovské jmění.