Konspirační teorie o původu eboly

Krvácivá horečka ebola, která momentálně děsí celý svět, vyvolává i množství spekulací. Nešlo ve skutečnosti o uměle vytvořený virus? Kdo stojí za jeho vývojem? A komu byl vlastně určen? Doktor R. E. Tent z Diverse Health Services představil v roce 2012 svou hypotézu, že ebola a další závažné nemoci, jako je AIDS nebo sarkomy, vznikla na půdě ministerstva obrany USA v 60. a 70. letech minulého století, kde probíhaly neúspěšné pokusy o vývoj vakcíny proti rakovině. Jako důkaz uvádí mj. situaci po roce 1952, kdy se v USA rozšířila rakovina v souvislosti s vývojem vakcíny proti dětské obrně. Tentova hypotéza se opírá o předchozí zprávu Leonarda Horowitze, který v roce 1996 publikoval knihu „AIDS a ebola: příroda, nehoda nebo úmysl?“ Horowitz šel ve své knize ještě dál. Oba nebezpečné viry považoval za důsledek někdejší studené války mezi USA a někdejším SSSR. Během jejího vrcholu měla CIA upozornit americkou vládu, že Sověti jsou ve vývoji biochemických zbraní mnohem dál než USA. Spojené státy odpověděly tím, že přidělily velké finanční prostředky novému vývojovému týmu tvořenému bývalými nacistickými biochemiky z projektu Paperclip. Ten dostal název MK-Naomi. Ve stejné době měl americký diplomat německého židovského původu Henry Kissinger nařídit misi CIA do států střední Afriky, údajně kvůli obavám z šíření komunismu. Ve skutečnosti zde ale podle Horowitze pracovala na projektu MK-Naomi. Měla zde testovat nové biochemické zbraně a zkoumat nejrůznější exotické nemoci. Podle dalších konspiračních teorií by mohla za šířením eboly stát farmaceutická firma Tekmira. Ta se snaží, aby její vakcína proti ebole prošla schvalovacím procesem u Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Je ale možné, že firma o budoucím šíření této nebezpečné nemoci věděla už s předstihem. Naznačuje to pohyb jejích aktiv na akciovém trhu krátce před vypuknutím současné epidemie. Zajímavá je také teorie, kterou razí obyvatelé západoafrických vesnic. Ohniskem nákazy je podle nich ve skutečnosti formaldehyd, který zde šíří vládní agenti. Obyvatelé druhého největšího města Guineje Nzérekoré se vzbouřili poté, co byl centrální trh postříkán dezinfekcí ve snaze zabránit šíření viru. Zdravotníci zdejší nemocnice byli údajně napadeni lidmi, kteří křičeli: „Ebola je lež!“ Místní lidé se totiž domnívají, že ve skutečnosti nemají ebolu, ale trpí následky postřiku formaldehydem, který se používá jako dezinfekce. Otrava formaldehydem má stejné příznaky jako ebola: krvavé hleny, zvracení, průjem, kašel, a selhání ledvin. Zdroj: heavy.com