Kristus nebyl ukřižován

Ježíš zřejmě nezemřel přibitý na kříži, protože nejsou žádné důkazy o tom, že by Římané takto před 2000 lety popravovali vězně, tvrdí švédský teolog Gunnar Samuelsson. Legenda o Kristově ukřižování vychází z tradic křesťanské církve a z uměleckých vyobrazení, ale nikoli z antických textů. Samuelsson je přesvědčen, že Bible byla původně mylně interpretována. Nejsou v ní přímé odkazy na užití hřebů či ukřižování, pouze na to, že Ježíš nesl na Golgotu "staurus". Toto slovo ale nemusí nutně označovat kříž, může znamenat také hůl. Samuelsson, který působí na univerzitě v Göteborgu, napsal na toto téma 400stránkovou dizertaci. "Problém je v tom, že v antické literatuře není popsáno ukřižování," píše mimo jiné. Starořecká, latinská a hebrejská literatura od Homéra až po 1. století našeho letopočtu zmiňuje nejrůznější popravy, ale o křížích ani o křižování v nich podle něj není ani slova. Podle vědce by se naše současné představy o ukřižování jako formě trestu měly podrobit seriózní analýze. „Ještě spíše bychom měli zrevidovat naše představy o Kristově ukřižování. Nový zákon o ničem takovém nemluví, jakkoli tomu chceme věřit,“ říká dále Samuelsson. „Texty, které hovoří o trestu, nikde nezmiňují, že speciálně Krista ukřižovali,“ tvrdí dále vědec, který je sám věřící křesťan. „Je to problém,“ dodává teolog. „Texty jsou převážně emocionálně-popisné, ale není v nich ta informace, kterou v nich my křesťané hledáme.“ V literatuře tohoto období se objevují nejrůznější mlhavé termíny, a to včetně latinských zdrojů, které přiřazujeme ke kříži. Slova jako patibulum (břevno) i staurus se přitom používala v řadě významů.  „Budete-li hledat texty popisující akt přibíjení lidí ke kříži, nic takového nenajdete,“ upozorňuje Samuelsson. „To, že člověk jménem Ježíš žil v této části světa v určité době, bylo zdokumentováno,“ doplňuje teolog. „Zanechal po sobě důležitou stopu v literatuře své doby. Osobně věřím, že je to syn Boží. Ale měli bychom číst text takový, jaký je, a ne jak jsme zvyklí. Musíme číst řádky a ne mezi řádky.“