Který jazyk je nejstarší na světě? Lingvistický experiment faraona Psammetika I.

Otázka, který jazyk je nejstarší, zajímala i naše předky v dávných dobách. Egyptský faraon Psammetik I. (přibližně 664 až 610 př. n. l.) se rozhodl přijít věci na kloub za pomoci experimentu.  Odebral dva novorozence a nechal je vyrůstat v naprosté izolaci, takže ani náhodně nemohli slyšet lidskou řeč. Přístup k nim měl pouze pastevec, který se o ně mlčky staral. Psamtikova idea spočívala v následujícím – pokud děti nebudou mít možnost slyšet běžnou řeč, dříve či později začnou samy užívat slova, která lze považovat za nejstarší. A jednou skutečně jedno z dětí natáhlo ruku k pastevci a několikrát opakovalo slovo „bekos“. Pastevec okamžitě informoval faraona a ten zjistil, že slovem „bekos“ nazývají Frygové chléb. Z toho Psammetik usoudil, že nejstarším jazykem mluví Frygové a jejich civilizace je starší než egyptská. Zdroj: Vzglyadzagran.ru