Lidé – obojživelníci mezi námi?

Nikdo už nezjistí, kdy a kde vznikly legendy o mořských pannách. Ve středověku prý námořníci častokrát pozorovali z lodí zvláštní bytosti, které vypadaly napůl jako člověk napůl jako ryba. Říkalo se jim různě: harpyje, v Británii irská panna, v Rusku rusalka a v Africe kouzlo řeky. Jak známo, veškerý pozemský život se zrodil ve vodě. Už antický historik Hérodotos i filozof Platón se domnívali, že lidé žili původně v podvodních říších jako obojživelníci. I staroindické texty mluví o mutantech danavech, kteří měli také žít pod vodou. Ale může v hlubinách oceánů existovat rozumný život i dnes?  Někteří badatelé a fantastové jsou o civilizaci „ichtyandrů“ (napůl člověk napůl ryba) přesvědčení. Argumentují mimo jiné vysokou inteligencí delfínů. Mozek těchto savců je v průměru o něco větší než lidský, váží 1600 g (ten náš „jen“ 1300 g), má ale dvakrát více závitů než náš. Zjistilo se také, že delfíni mají vlastní kolektivní paměť. Zvládají i abstraktní myšlení, problém jim nedělá například ani zrcadlový test. Delfín chápe, že v zrcadle je zobrazen on sám a vnímá se v něm jako individuum. Tito mořští savci se i vzájemně „oslovují“, používají totiž zvuky, specifické pro každého jedince. Své znalosti delfíni předávají dalším generacím.  Kde k těmto vlastnostem mořští savci přišli? Podle některých odvážných tvrzení není vyloučeno, že někdy v minulosti byli delfíni lidmi.

Žijí představitelé napůl lidské a napůl rybí rasy na dně oceánů?

Existuje i další, hodně odvážná teorie. Podle ní se naši dávní předkové, kteří ve čtvrtohorách žili na pobřeží Indického oceánu a čelili globálnímu ochlazení, vypořádali s nepřízní klimatu po svém. Dlouhé plavání přispělo k tomu, že jim postupně vymizel vlasový porost a narostly zvláštní tukové polštáře, které bránily prochladnutí. Časté potápění za obživou vedlo k tomu, že se u těchto „lidí“ nakonec vyvinuly žábry… Z minulosti se dokonce dochovaly záznamy o kontaktech s čímsi jako „mořský člověk“ - například podle kroniky z přelomu 14. a 15. století žila taková bytost na břehu arménského jezera Van. Podobný tvor měl žít i v 18. století v anglickém Oxfordu. V Íránu „mořským lidem“ říkají Runan-šah a považují je za vládce vod a řek. K setkáním s „ichtyandry“ dochází prý i v našich dobách. V roce 1961 byl v zátoce Saldanha Bay v Jižní Africe objeven plovoucí tvor s lidskou hlavou. V roce 1979 měli podobnou bytost spatřit lidé žijící na břehu Kaspického moře.  Patří tedy lidé – obojživelníci jen do říše fantazie, nebo skutečně existují? Podle našeho názoru jde jen o pohádku. Pokud ale existují, buďme rádi, že jsme se s nimi dosud nesetkali. Inteligentní podvodní rasa by totiž vůbec nemusela být přátelsky naladěna…