Lochneska má konkurentku - začal hon na mořskou příšeru

Měří možná až 15 metrů a proplouvá vodami severního Pacifiku. To je tak asi vše, co můžeme o bytosti podobné známé skotské příšeře z jezera Loch Ness s určitostí říct. A zatímco Nessie je už věkovitá dáma (první zmínka o ní pochází ze 6. století), její americká sestřička je úplná „mladice“. Mluvit o ní se začalo ve 30. letech minulého století, kdy byla také poprvé vyfotografována. A nejen to. Rybáři tehdy našli v žaludku ulovené velryby nestrávené zbytky podivného tvora, které sice byly prozkoumány, ale nakonec skončily v depozitáři v muzeu ve Victorii, odkud po čase za nejasných okolností zmizely. Před dvěma lety se podařilo rybářům pořídit filmový záznam, kde se „potvůrka“ vynořuje nad hladinu alespoň hřbetem. Vědci ale tvrdí, že nemáme brát zprávy o americké „Lochnesce“ jen jako nějakou novinářskou kachnu. Dokonce zorganizovali expedici, která se vydala po jejích stopách. Video je prý natolik kvalitní a hodnověrné, že jej rozhodně nepovažují za nějaký podvod. Podle nich se jedná o Cadborosaura, který už byl několikrát spatřen u břehů Britské Kolumbie v zátoce jménem Cadboro. Mezi těmi, kdo Cadborosaura spatřili, je také jistý James Wakelun, pracovník jedné velrybářské stanice, který v loňském roce údajně viděl z lodi na pobřeží ležící ostatky nějakého velkého živočicha. Nejednalo se však o velrybu, kterou by prý bezpečně poznal.

Mořské příšery tu jsou odjakživa

Kryptozoologové, tedy odborníci zkoumající živočichy, o kterých neexistují nezvratné důkazy, ale jejichž existenci naznačují zprávy domorodců, pozorování cestovatelů, historické záznamy či legendy, pochopitelně bojují se skeptickými kolegy. Ti jsou přesvědčeni, že se jedná nejspíš o obřího žraloka nebo dokonce úhoře. Jenže podle dostupných svědectví, a také podle onoho dva roky starého filmového záznamu, kde je hřbet obludy dobře viditelný, se rozhodně o žraloka jednat nemůže. A o úhořovi už nemůže být vůbec řeč.

Někde v těchto místech byla příšera spatřena

O existenci podivných mořských živočichů existují svědectví už ze starověku a středověku, kdy prostí námořníci stejně jako vzdělaní cestovatelé, popisovali setkání s tvory, kteří dosahovali rozměrů pravěkých ještěrů. Jsou zaznamenány případy, kdy tyto obludy napadly nebo ohrožovaly lodě. Ale dokud nebude uloven skutečný Cadborosaurus nebo aspoň pořízen filmový a fotografický záznam zachycující celého živočicha, spekulace nejspíš neustanou. Ale ani ty nezabrání nadšencům, aby se nevydávali na dobrodružné expedice, hnáni touhou přijít na kloub dalšímu z nevyřešených tajemství.