Malé skotské tajemství - kamenné koule

Už od 19. století si vědci i amatérští nadšenci lámou hlavy nad tajemnými kamennými koulemi ze Skotska. Ke studiu mají téměř 400 exemplářů, ale ani to jejich bádání příliš nepomáhá. Spíše naopak. Většina kamenných koulí byla nalezena v okolí Aberdeenu, ale některé také na posvátném ostrově Iona nebo na Orknejích. Koule mají většinou velikost tenisového míčku, ovšem jejich tvar není vždy z „geometrického“ úhlu pohledu správně „kulatý“. Vyskytují se rovněž v podobě čtyřstěnu, osmistěnu, dvanáctistěnu a dokonce i dvacetistěnu. Mnohé z nich jsou ozdobeny jakýmisi „knoflíky“ nebo motivem spirál a soustředěných kruhů, které se často proplétají do složitých obrazců. K jejich výrobě se používal ve Skotsku dostupný materiál, například pískovec nebo serpentin, které jsou dobře opracovatelné. Ale dávní tvůrci sáhli i po žule a čediči, tedy horninách, které už tak ideální nejsou. Přesto uchvacují mistrným zpracováním. O to spíš, že vesměs pocházejí z nejmladší doby kamenné a z doby bronzové. [pullquote_right]A jaký byl jejich účel? Nejjednodušší odpověď, která se přímo nabízí, je jejich využití při mystických náboženských obřadech. [/pullquote_right]

Pravěký pétanque, nebo rodové erby?

A to je tak v podstatě vše, co můžeme o „skotských koulích“ s jistotou tvrdit. Pak už se vynořují jen samé otázky. Byl jejich tvar nahodilý, nebo už pravěcí Skotové vyznávali vztah geometrických těles a přírodních prvků, jako tomu bylo například u antických filosofů? Pak bychom mohli říci, že koule ve tvaru čtyřstěnu zastupují ohnivý živel, ty ve tvaru osmistěnu vzduch, dvanáctistěnu vodu a nejsložitější dvacetistěn symbolizoval celý vesmír. A jaký byl jejich účel? Nejjednodušší odpověď, která se přímo nabízí, je jejich využití při mystických náboženských obřadech. Ale ti, kteří nemají rádi jednoduchá řešení, přicházeli postupně s dalšími teoriemi. Co když se jednalo o součást zbraní, podobných husitskému palcátu? Proč by se ale pravěcí lidé namáhali s jejich složitou výzdobou, která by přišla během bitevní vřavy okamžitě vniveč? Koule ovšem mohly docela dobře být také něčím, jako jsou kovová závaží nebo pomůckou pro nějakou hru podobnou pétanque. Teorie o závažích nachází oporu v obdobných nálezech z Dálného východu, kde podobné kamenné koule opravdu sloužily k zatěžování: používaly se například při vyrovnávání hedvábných tkanin nebo vlasů parádivých krasavic. A pro teorii o pravěké hře mluví zase fakt, že některé koule jsou otlučené a popraskané, jako by byly často používány. Skoro jisté je ale to, že sloužily k nějakým světským účelům, protože se nikdy nenašly jako součást pohřební výbavy dávných nebožtíků, ale většinou při vykopávkách nějakého lidského sídla. Pak se ovšem nabízí ještě další vysvětlení jejich účelu: koule mohly být třeba symbolem jednotlivých rodů a klanů či geometrickou pomůckou pravěkých architektů.