Mozek jako rituální drink

Pravěké hostiny nejspíš byly hodně drsnou záležitostí. Potvrdil to také nedávný nález, který učinili archeologové v anglickém Somersetu. I oni překvapeně koukali, když se jim pod jejich jemnými štětečky objevily kusy lidských lebek. A netrvalo dlouho, aby rozklíčovali, k čemu tyto hrozivé střepiny sloužily. Podle všeho se jednalo o poháry, z kterých se pilo před téměř 15 tisíci lety. Na obranu pradávných obyvatel Britských ostrovů snad můžeme uvést, že se nejednalo o »nádobu« běžně používanou. Kromaňonci, kteří tehdy v Británii žili, z nich popíjeli nejspíš jenom při rituálních hostinách nebo během obětování neznámým bohům. Mohlo se například jednat o lebky zabitých nepřátel, z nichž vítězové čerpali sílu a energii. Podle některých odborníků ale mohou být »lebkové« skořepiny pozůstatkem po pojídání mozků. Kromaňonec zkrátka odsekl své oběti hlavu, roztříštil lebku a doslova »vypil« mozek. Takové počínání je z pravěku známé, ale v případě somersetských lebek se skutečně jednalo spíše o svérázný druh nádobí. Některé z nalezených střepin totiž nesou známky dlouhodobého používání a odborníci z britského Natural History Museum tvrdí, že se z nich popíjelo více než dvacet let. A paleontologové k tomu dodávají, že používání lebek nepřátel coby pitné nádoby není jen pravěkou záležitostí. Existují svědectví z poměrně nedávné doby, která hovoří o tom, že lebky jako poháry používali domorodci na Fidži nebo některé kultury v Indii a v Tibetu.

Publikováno: 22. 02. 2011

Kategorie: Zajímavosti | Kuriozity | Historie

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: Kromaňonci | lebky | nádoba | nález | pohár | Pravěké hostiny | Somerset