Muž z Cashelu je starší Tutanchamon

Když před dvěma lety narazil řidič bagru v irském hrabství Laois na 4000 let staré mumifikované tělo, které leželo uvězněno v bahně, postaral se o malou senzaci. A že se jedná o skutečně unikátní nález, se ukázalo poté, když odborníci vydali konečný verdikt: tato mumie je o 700 let starší než její slavnější „sestřička“ v podobě těla egyptského faraona Tutanchamona. Ale „muž z bažin“ je zajímavý i z mnoha dalších důvodů. Po dvou letech archeologických výzkumů už například víme, že onen nebožák žijící v době bronzové se stal obětí jakéhosi náboženského rituálu. Pro tuto domněnku hovoří i to, že tělo se nacházelo nedaleko již zkoumaného náboženského okrsku. Původně se ale archeologové domnívali, že mumie je mladší, než nakonec ukázala radiokarbonová metoda. Jejich původní odhad pramenil z toho, že podobné náboženské oběti jsou v Irsku známy z nalezišť pocházejících až z doby železné.
Navzdory svému původu byl ale zabit velmi surově: jeho končetiny byly zpřelámány a smrt mu nejspíše způsobil ostrý meč zaseknutý do zad.
Mumie mladého muže, kterému se říká také „Muž z Cashelu“ podle místa, kde byl nalezen, byla velice dobře zachovalá. Díky tomu bylo možno zjistit, že oběť pocházela nejspíš z kasty náčelníků, protože na jejích rukou nebyly vůbec žádné mozoly, muž tudíž vůbec neznal manuální práci. Navíc Cashel byl jedním z měst, kde sídlili irští králové. Navzdory svému původu byl ale zabit velmi surově: jeho končetiny byly zpřelámány a smrt mu nejspíše způsobil ostrý meč zaseknutý do zad. Bohužel nemůže být prozkoumána lebka oběti, protože ta byla odseknuta a zničena stavebními stroji, v době, kdy bylo tělo nalezeno. Archeologové se domnívají, že mladík mohl být obětován „za trest“. Buď on, nebo jeho otec spáchali nějaký strašlivý čin a očista či odpuštění mohly přijít jenom poté, co se z viníka stala rituální oběť. Zdroj: DailyMail

Publikováno: 15. 08. 2013

Kategorie: Historie | Objevy

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: doba bronzová | featured | hrabství Laois | mumie | Muž z Cashelu | rituální oběť