Může za osmý div světa – Terakotovou armádu - Alexandr Veliký?

Bývá označována za osmý div světa. Jinak ji známe také jako Terakotovou armádu nebo Mauzoleum císaře Čchin. Celý areál této památky zaujímá neuvěřitelných 46 km2. V hrobce je pohřben nejen samotný císař Čeng (který si po nástupu na trůn začal říkat Čchin), ale také budovatelé hrobky (to aby nic neprozradili) a ještě dalších 500 osob, které zemřelého vládce doprovázely. Asi nejznámější součástí této úchvatné památky je ovšem osmitisícová „armáda“ hliněných, původně barevných vojáků, kteří tu byli také pohřbeni. V geometricky přesně sestavených regimentech najdeme pěšáky, lučištníky, střelce z kuší, vozataje, jízdu, to vše včetně jejich generálů. Armáda je tedy prakticky připravena vytáhnout do boje. Terakotové sochy měří v průměru na výšku kolem 170 cm, což byly na svou dobu nadživotní rozměry. Každý voják je originál, nenajdete tu jeden stejný obličej. Starověcí sochaři v nich navíc velmi přesně zpodobnili etnické typy lidí, kteří v době vzniku, tedy někdy kolem roku 220 př. n. l., žili na území čínského císařství. Terakotové vojsko v sobě skrývá řadu symbolů, kterým Evropan nerozumí, a které průvodci a správci této památky nechtějí dodnes prozradit. I tak se ale jedná o úchvatnou památku, u níž si člověk říká, kde se tak najednou v Číně vzala, když si tu nikdy předtím nelibovali v podobných velkých sochách zachycujících lidské postavy. Lukas Nickel z univerzity v Londýně ale podle všeho na tuto otázku našel odpověď. Podle něj je Terakotová armáda důkazem styků mezi starověkou čínskou říši a antickým Řeckem. Dokud totiž Alexandr Veliký ve 4. stol. př. n. l. nedorazil na tehdejší východní „konec světa“, ubíralo se čínské umění zcela jiným směrem. Nicméně poté, co Číňané poznali dokonalé řecké sochařství, zatoužil císař Čeng po něčem podobném. Nickel našel i některá díla z řeckých dílen, která vypadají jako skutečný předobraz těch čínských. Geniální vojevůdce Alexandr si přál vybudovat světovou říši, která po něm zůstane jako památka. Jak už to tak na světě bývá, paradoxně zanechal svůj otisk ani ne tak na poli válečném, ale v lidech. Do dalekých končin s sebou přinesl řeckou kulturu, která se smísila s tou místní a vytvořila dědictví, které k nám promlouvá i více než dva tisíce let po svém vzniku. Zdroj: DailyMail